Nederlands-Noorse documentaire-samenwerking getekend

Met het doel Nederlandse en Noorse documentaires internationaal te stimuleren hebben het Nederlands Filmfonds en het Norwegian Film Institute (NFI) een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de coproductie van documentaires.

De afspraak werd bekrachtigd op het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) en houdt in dat ieder fonds in een periode van twee jaar drie majoritaire lange documentaires zal selecteren uit het andere land en deze ondersteunt met een minoritaire coproductiebijdrage van maximaal 50.000 euro per documentaire. Op deze manier worden in totaal zes nieuwe lange documentaire-coproducties gestimuleerd.

Filmfonds directeur Doreen Boonekamp: “Dit is een logische stap in de samenwerking met onze Scandinavische partners. Noorwegen deelt met ons de ambitie om de productie van lange creatieve documentaires te blijven stimuleren en deze onder de aandacht te brengen van een internationaal publiek.”
“We consider the Netherlands as one of the leading countries worldwide in both producing and promoting documentary films,” zegt Bjørn Arne Odden, Senior Advisor Production bij het Norwegian Film Institute.
Een delegatie van ruim 30 Noorse documentaire producenten en 5 vertegenwoordigers van het NFI is afgereisd naar Amsterdam om contact te leggen met Nederlandse producenten en Fondsvertegenwoordigers.

Meer informatie:

Nederlands Filmfonds
Jonathan Mees, Hoofd Communicatie
+3120 5707676 of +316 40084617
e-mail: j.mees@filmfonds.nl
www.filmfonds.nl

Norwegian Film Institute
Jakob Berg, Information Officer
Phone: +47 971 97 766
e-mail:  jakob.berg@nfi.no
www.norwegianfilms.no

Bron: Filmfonds