NPO: Nieuwe werkwijze drama en documentaire

De Nederlandse Publieke Omroep stelt een nieuwe werkwijze voor om hoogwaardige drama’s en documentaires voor het Nederlandse publiek te borgen.

Als het Mediafonds wordt opgeheven conform het regeerakkoord, reserveert de NPO hiervoor 16,6 miljoen euro uit zijn eigen budget. De NPO stuurde donderdag het advies voor de nieuwe werkwijze, opgesteld door een onafhankelijke adviseur, aan de Raad voor Cultuur.

De NPO zegde eerder al toe 14 miljoen euro van het NPO-budget in te zullen zetten voor hoogwaardig drama, artistieke documentaires en talentontwikkeling. Dat bedrag is verhoogd naar 16,6 miljoen euro. Om het huidige hoge niveau van kwaliteit en onafhankelijke beoordeling te garanderen, stelt de NPO adviescommissies voor uit de sector met een hoog niveau van expertise. Deze werkwijze is toegankelijk, transparant en met zo min mogelijk overhead. Het advies van de commissie is in principe bindend.

NPO-bestuurslid Shula Rijxman: “Documentaire en drama zijn topprioriteiten van de publieke omroep.  Door het oormerken van geld blijven we investeren in deze genres. En met de voorgestelde werkwijze garanderen we de continuering van een onafhankelijke toets op kwaliteit. Hierdoor kan de kijker ook in de toekomst genieten van hoogwaardige programma’s als De Prooi, Zusjes en De Regels van Matthijs.”

Het kabinet is voornemens het Mediafonds op te heffen per 1 januari 2017. Staatssecretaris Dekker van OCW heeft de Raad voor Cultuur om advies gevraagd voor een toekomstverkenning van het Mediabestel. Het advies over de borging van hoogwaardige culturele producties is hiervan een onderdeel.

Bron: NPO/Broadcast Magazine