Oproep: geef je input over economische stimuleringsmaatregel filmbranche

Op woensdag 13 november organiseerde de NBF een informatieve bijeenkomst over de economische stimuleringsmaatregel (cash rebate), voor leden en andere relaties uit de branche. NBF voorzitter Anton Scholten lichtte toe dat er de komende maanden een concept van de regeling zal worden gemaakt en dat er daarna gekeken wordt waar de uitvoering van de regeling zal komen te liggen.

Op 27 november zal er een consultatieronde van het Minsterie met de partijen uit de sector worden gehouden, waarna het concept naar Brussel gaat en naar verwachting in mei/juni 2014 wordt ingevoerd. Er is een duidelijke oproep gedaan naar de aanwezigen om ideeën over de regeling te delen met de verenigingen die 27 november met het Ministerie om tafel zitten. De NBF heeft hiervoor een speciale forumpagina op de website geplaatst, waarbij over dit onderwerp reacties kunnen worden geplaatst.

Het standpunt van de NBF moet de mening van onze leden vertegenwoordigen. Vandaar onze oproep om ons te voeden met jullie input.

De NBF gaat de Forum-pagina monitoren en persoonsgerichte bijdragen en reacties die niet over de cashrebate gaan verwijderen.

LAAT HIER JE STEM HOREN