NBF bijeenkomst over economische steunmaatregel op woensdag 13 november 2013

Afgelopen week is bekend geworden dat er 20 miljoen euro uitgetrokken zal worden voor de stimulering van de Nederlandse filmindustrie door middel van een economische steunmaatregel in de vorm van een cash rebate (Kijk hier voor de brief van het Ministerie).

Deze regeling moet snel worden ingevoerd. De NBF wil eigen leden en leden van aanverwante organisaties de gelegenheid geven om vragen te stellen over de gang van zaken tot nu toe en te filosoferen over de inrichting en de uitvoering van de maatregel.

Om dit te kunnen doen voordat de NBF met andere partijen uit de sector met het ministerie om de tafel gaat zitten, is enige snelheid geboden. De bijeenkomst is volgende week woensdag 13 november om 20.00 uur in LAB111, Arie Biemondstraat 111, Amsterdam-West.

De bijeenkomst is bedoeld voor NBF-leden, leden van andere brancheorganisaties en een aantal bedrijven in de sector.

Om te kunnen inschatten in welke zaal we deze bijeenkomst gaan houden, horen we graag z.s.m. via nbf@nbf.nl of je erbij bent. Hopelijk tot volgende week,

Met hartelijke groet,

Het NBF bestuur