NBF nieuwsflits – verslag kamerdebat over de economische stimuleringsmaatregel (cashrebate) voor de filmindustrie

Woensdagochtend 6 november heeft het kamerdebat plaatsgevonden inzake de motie Bergkamp/Monasch en het antwoord van het kabinet inzake deze motie. Bij deze een korte samenvatting:

De €20 miljoen cashrebate is gefixeerd per jaar, voor de komende 4 jaar. Wel wordt er ieder jaar een evaluatie gemaakt. De maatregel wordt ondergebracht bij het ministerie van OC&W. Het ligt voor de hand de regeling onder te brengen bij het Filmfonds maar het besluit daarover valt pas nadat de regeling in concept in elkaar is gezet. Die concept regeling moet voor eind december klaar zijn. Partijen streven er naar de regeling voor het filmfestival van Cannes (half-eind mei 2014) in te laten gaan.

De regeling is nadrukkelijk bedoeld om die sectoren van de filmindustrie die het hardst getroffen zijn, het eerst te helpen, waarbij de postproductie-sector door alle partijen en de minister met name genoemd is. De minister stelt ook uitdrukkelijk dat de regeling mede bedoeld is om buitenlandse producties naar Nederland te halen.

Minister gaat met de sector (note NBF: dus ook de NBF) in overleg over de invulling van de maatregel. De minister stelde aan het einde van het debat ook dat nu de overheid blijk heeft gegeven van de wil om iets te doen voor de Nederlandse filmsector, het nu ook aan de branche is, en hier werden nadrukkelijk genoemd:

‘exploitanten, distributeurs en kabelmaatschappijen, om met een eigen initiatief te komen en dat als dat niet gebeurd “meer verplichtende vormen denkbaar zijn.”‘

Dit laatste gaat natuurlijk over de funding van de Nederlandse Film, waarover partijen al meer dan 2 jaar over aan het praten zijn.

Al met al heel goed nieuws voor de Nederlandse filmindustrie. De NBF zal er de komende twee maanden hard aan werken om tot een goede, snel uit te voeren en transparante regeling te komen.

Door: Anton Scholten, voorzitter NBF