One Night Stand: oproep voor regisseurs en scenaristen

De NTR, VARA, VPRO, het Mediafonds, het Nederlands Filmfonds en CoBO maken zich sterk voor de ontwikkeling van film- en televisietalent en organiseren voor de tiende keer ONE NIGHT STAND, een dramareeks voor ‘nieuwe makers’, bestaande uit 6 films van 50 minuten.

De films gaan op het Nederlands Film Festival 2015 in première en zullen in het najaar van 2015 op televisie worden uitgezonden. Mogelijk krijgen ze voor die tijd een roulatie in de bioscoop. ONE NIGHT STAND maakt onderdeel uit van het Deltaplan Talent.

Thema: Heimelijke liefde
Er wordt nadrukkelijk gezocht naar toegankelijke, krachtig vertelde verhalen met een hoge filmische kwaliteit, geworteld in de hedendaagse samenleving. Heimelijke liefde, in al zijn verschijningsvormen, is het hoofdthema.

De makers
ONE NIGHT STAND richt zich op ‘nieuwe’ regisseurs in combinatie met zowel ervaren als minder ervaren schrijvers. Het heeft de voorkeur zich in teamverband aan te melden, maar scenaristen en regisseurs kunnen ook afzonderlijk filmplannen indienen.

Van regisseurs wordt, naast een relevante opleiding, verlangd dat zij minimaal één gerealiseerde (korte) fictiefilm op hun naam hebben staan en dat ze nog geen, door de fondsen ondersteunde, lange speelfilm gerealiseerd hebben. Van scenaristen moet tenminste één drama- of filmscenario zijn gerealiseerd.
Regisseurs en scenaristen van verschillende culturele achtergronden worden uitdrukkelijk uitgenodigd te reageren. De aanmelding staat niet open voor studenten die nog niet zijn afgestudeerd.

De teams dienen na selectie volledig beschikbaar te zijn in de periode maart t/m oktober 2014 voor de ontwikkeling van treatments en scenario’s. Regisseurs dienen tevens beschikbaar te zijn voor de productieperiode, die loopt van januari t/m augustus 2015.

Het plan dient geschikt te zijn voor een televisie-/bioscoopfilm van 50 minuten onder de noemer ONE NIGHT STAND, te realiseren voor een productiebudget van maximaal € 264.000 per film;

Richtlijnen en voorwaarden zijn te vinden op www.onenightstandoptv.nl.

Drie filmproducenten, Bind Film, Pupkin en Topkapi FIlms, zullen de films in coproductie met de omroepen ontwikkelen en produceren.

De aanmelding bestaat uit

  • Een synopsis (inclusief logline) van maximaal 2 pagina’s;
  • Een regievisie om een beeld te geven van de persoonlijke stijl;
  • Curriculum vitae van scenarist en regisseur;
  • Eerder gerealiseerd werk, max. 2 voorbeelden,  via een URL (website);
  • Een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, dat te downloaden is via www.onenightstandoptv.nl.

Indiendatum en aanlevervoorwaarden:

  • Uiterste indiendatum: maandag 16 december 2013 vóór  17:00 uur
  • Gevraagde info aanleveren in één PDF-bestand (inclusief inhoudsopgave, alle bijlagen en URL-adres voor eerder werk). Het PDF bestand dient geen documentbeperkingen (afdrukken, kopiëren inhoud, et cetera) te bevatten;
  • Voorstel in te dienen via: drama@ntr.nl

De films uit de eerdere series zijn te bekijken via onenightstandoptv.nl.

De negende reeks One Night Stand is momenteel in ontwikkeling en zal op het Nederlands Film Festival 2014 in première gaan en eind 2014 op televisie te zien zijn.

Bron: Mediafonds