NBF dringt aan op snelle invoering van de steunmaatregel voor filmindustrie

De Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en televisie makers (NBF) is zeer verheugd met de toezegging van minister Bussemaker, om op initiatief van D66, 20 miljoen per jaar uit te trekken voor een steunmaatregel voor de Nederlandse Filmindustrie.

De NBF is één van de drie grote partijen die overleg heeft gepleegd met diverse ministeries inzake dit dossier.

In een brief aan de Tweede kamer, reageert de minister op de motie Bergkamp/Monasch van juni 2013, waarin de overheid verzocht werd met ideeën te komen over de inrichting van een financiële steunmaatregel voor de Nederlandse filmindustrie.

De nu gekozen oplossing van een cash rebate heeft de volle steun van de NBF.

Met deze bijdrage wordt een begin gemaakt met het opheffen van het ongelijke speelveld met de meeste Europese landen, die al langer steunmaatregelen hebben voor hun eigen filmindustrie.

De NBF pleit er nadrukkelijk voor dat de invoering van deze cash rebate zeer snel zal plaatsvinden, omdat anders de mogelijkheid bestaat dat voor een aantal bedrijven in de branche dit initiatief alsnog te laat komt.