Bezuinigingen zelfstandigenaftrek van de baan

Op Prinsjesdag kwam al een eerste stap in de goede richting met 200 miljoen minder bezuinigen op de zelfstandigenaftrek. In het begrotingsakkoord 2014 van de oppositie met het kabinet is nu ook de resterende bezuiniging van 300 miljoen geschrapt. Daarmee is de complete bezuiniging van 500 miljoen uit het regeerakkoord van tafel. Een prachtig resultaat!

“Wij zijn blij dat de politiek geluisterd heeft naar onze lobby met Kunsten ’92, Platform Beeldende Kunst en alle andere partijen die de actie ‘blijfjijzzper’ steunen. Je kunt kunstenaars en creatieven niet het pad van het cultureel ondernemerschap op sturen en tegelijkertijd bezuinigen op de belangrijkste randvoorwaarden”, aldus bestuurder Peter van den Bunder van FNV KIEM. “Met het begrotingsakkoord zijn niet alle zorgen en problemen voor zzp’ers verdwenen. Maar het terugdraaien van de bezuiniging op de zelfstandigenaftrek is wel een heel belangrijke stap.” In het begrotingsakkoord van de coalitie met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP is verder afgesproken dat men wel nog 100 miljoen wil besparen door de aanpak van schijnzelfstandigheid. Er komt scherpere controle op schijnconstructies waarmee bedrijven doen alsof het om zelfstandigen gaat, terwijl feitelijk sprake is van loondienst. Verder is in het akkoord afgesproken dat men nu vaart wil maken met een vrijwillige collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen.

www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/10/11/begrotingsafspraken-2014/begrotingsafspraken-2014.pdf

Bron: FNV Kiem