Filmwereld wacht nog op antwoord Bussemaker

Het kabinet Rutte laat de filmwereld nog langer wachten op antwoorden op de vraag hoe de Nederlandse filmindustrie uit het slop kan worden getrokken.

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs en Cultuur liet de Tweede Kamer in september weten voor 7 oktober met een visie te komen, maar die deadline heeft zij niet gehaald, laat haar woordvoerder woensdag weten.

“Er is geen reden om aan te nemen dat de antwoorden er niet snel aankomen”, stelt hij. “Anders krijgt de Kamer daar wel bericht van.” Maar op welke termijn de minister haar brief gaat sturen, kan de zegsman niet melden.

D66 vroeg het kabinet in juli om te gaan onderzoeken of er in Nederland belastingvoordelen voor de filmindustrie kunnen worden opgezet om zo investeerders naar Nederland te lokken. Deze motie werd Kamerbreed aangenomen.

De Nederlandse filmsector roept al lange tijd om een zogenoemde ‘tax shelter’, zoals België die ook kent. Dit houdt in dat bedrijven die in filmprojecten investeren belastingvoordeel krijgen. In ruil daarvoor moet dan een flink deel van het budget in het land zelf worden besteed.

Deze maatregel heeft België de afgelopen jaren vele tientallen miljoenen euro’s opgeleverd. Deze noodkreet werd onlangs op het Nederlands Film Festival meerdere malen herhaald, onder meer door NFF-directeur Willemien van Aalst en Gouden Kalf-winnaar Marc van Warmerdam.

Het kabinet en de Kamer steggelen al een jaar over de Nederlandse filmsector. Een eerder voorstel van de Kamer om een onderzoek te doen naar het instellen van een ‘tax shelter’ werd door de regeringspartijen getorpedeerd. In april werd op initiatief van het kabinet een filmtop belegd over de toekomst van de Nederlandse film, die door alle bezuinigingen op cultuur wordt bedreigd.

Maar dit leverde niets concreets op. Ondertussen worden steeds meer grote Nederlandse films in het buitenland gedraaid, omdat het daar veel goedkoper is. Hierdoor dreigt niet alleen veel filmgeld weg te vloeien uit Nederland, maar ook veel talentvolle makers.

Bron: nu.nl