Jaarlijkse extra impuls van € 80.000 voor documentaire-regisseurs

Het Nederlands Filmfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds slaan de handen ineen met een nieuwe stimuleringsprogramma voor de ontwikkeling van lange documentaires: Oase.

Dit programma biedt ervaren documentaire-regisseurs de mogelijkheid om filmplannen te ontwikkelen voor lange documentaires. Met dit initiatief willen het Cultuurfonds en het Filmfonds de ontwikkeling van treatments (verkorte versie van een script of scenario) voor documentaires met cinematografische kwaliteit extra stimuleren.

Het Filmfonds stelt € 40.000 beschikbaar voor Oase. Het Cultuurfonds verdubbelt dit bedrag met een bijdrage uit een CultuurFonds op Naam, het Mady Saks Fonds. Op deze manier is er € 80.000 beschikbaar om documentairemakers de kans te bieden zich professioneel verder te ontwikkelen. Aanvragen kunnen via het Filmfonds worden ingediend. De deadline hiervoor is 1 november 2013. Aanvragen worden door beide fondsen beoordeeld. Voor meer informatie over de richtlijnen en aanvraagprocedure: http://www.filmfonds.nl/film-producties/screen-nl/ontwikkeling

Het Cultuurfonds
Het Cultuurfonds is het grootste particuliere fonds voor cultuur. Vanwege de overheidsbezuinigingen wordt het belang van particulier schenken aan cultuur, het mecenaat, steeds groter. Het Cultuurfonds springt in op de hiaten die nu vallen, zo onderzoekt het fonds de mogelijkheden tot intensievere samenwerking met derden om de krachten te bundelen. Publiek-private samenwerking, ofwel het aan elkaar koppelen van particuliere en private bronnen, waaronder de samenwerking met het Filmfonds, is een mooi voorbeeld van een nieuwe vorm van cultuurbevordering.

Het Nederlands Filmfonds
Het Filmfonds geeft filmmakers financiële steun bij het ontwikkelen, realiseren en distribueren van filmproducties. Het is betrokken bij de totstandkoming van speelfilms, documentaire films, onderzoekende en grensverleggende films, korte films en animatiefilms. Het stimuleert daarbij een evenwichtig aanbod van kinder- en jeugdfilms tot mainstream films en kunstzinnige films voor jongeren en volwassenen. Daarnaast ondersteunt het Fonds bijzondere activiteiten op filmgebied.

Bron: Nederlands Filmfonds