Verslagen ‘DDG Festival van het Auteursrecht’

In juni vonden een aantal bijeenkomsten plaats onder de noemer: DDG Festival van het Auteursrecht, van jezelf en anderen. Bijgaand de verslagen van de diverse bijeenkomsten.

Op 17 Juni vond de eerste bijeenkomst van dit DDG Festival plaats. Onder de titel Auteursrecht van jezelf: Help! Mijn film is te zien! lieten kunsteconoom Pim van Klink, projectmanager van het Portal Audiovisuele Makers Anne Zeegers en VEVAM directeur Sylvia Brandsteder hun licht schijnen over nut en noodzaak van auteursrechten, de stand van zaken in de politiek en de roerige ontwikkelingen rond VEVAM. Vind hier de uitgebreide pdf Festival vh Auteursrecht- Help! Mijn film is te zien.pdf van deze bijeenkomst.

De tweede bijeenkomst vond plaats op vrijdag 21 juni. Onder de titel Auteursrecht van jezelf: Over het afsluiten van contracten en de rol van agenten informeerden Monica Bremer (advocaat) en Vanessa Henneman (jurist en directeur van Henneman Agency) de aanwezigen over de aspecten van het regiecontract en de betekenis die een agent voor een regisseur kan hebben. Lees bijgaand verslag Fest. vh Auteursrecht – Het afsluiten van contracten en de rol van agenten.pdf.

De daaropvolgende bijeenkomst had als noemer Auteursrecht van anderen: hergebruik van audiovisueel materiaal. Deze vond plaats op maandag 24 juni. Hergebruik van audiovisueel materiaal komt veelvuldig voor, zowel in documentaireproducties als in dramaproducties. Beeldresearcher Gerard Nijssen voerde het publiek aan de hand van filmfragmenten mee in de wereld van rechten en plichten met betrekking tot beeldmateriaal. Lees bijgaand Fest vh Auteursrecht – Hergebruik van audiovisueel materiaal.pdf over deze avond.

Op de laatste bijeenkomst, 27 juni, sprak Johan van der Voet in het kader van Auteursrecht van anderen: Muziekrechten. Van der Voet is componist en sounddesigner voor film, televisie en games, maar ook voorzitter van de BCMM, de beroepsvereniging van componisten werkzaam in de media en als zodanig goed op de hoogte van alles wat te maken heeft met muziekrechten. Hij wijdt het publiek in in die zaken die een regisseur zou moeten weten bij het maken van een plan voor de muziek bij zijn of haar film. Wat doet Buma, wat doet Stemra? Wat voor soorten muziekrechten zijn er, wat voor licenties? Hoe houd je daar budgettair rekening mee. Wat zijn de verschillen tussen de drie variaties van creative commons? Kan je van dergelijke websites even eenvoudig een gratis muziekje ‘pakken’? Het verslag van deze bijeenkomst tref je hier aan Fest vh Auteursrecht – Muziekrechten.pdf.

Het Festival van het Auteursrecht is mede mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van het Nederlands Filmfonds en het Lira Fonds.