Vooraankondiging nieuw programma Oase van Nederlands Filmfonds

Oase is een nieuw programma voor ervaren documentaire regisseurs die een treatment willen schrijven voor een cinematografische documentaire van minimaal 60 minuten. Oase is aanvullend op de reguliere mogelijkheden voor ontwikkeling van documentaires, met als doel  de ontwikkeling van lange documentaires met cinematografische kwaliteiten te versterken.

Aanvragen kunnen in de tweede helft van oktober 2013 bij het Nederlands Filmfonds worden ingediend. De exacte datum volgt in een separate oproep.

Een aanvraag omvat een helder idee waaruit blijkt wat het onderwerp van de documentaire is en waarin de stijl en vorm worden beschreven. Dit idee beslaat maximaal vier pagina’s. De aanvrager voegt als bijlage zijn cv met filmografie toe, waarin opgenomen per titel, waar deze vertoond is (bioscoop, tv, anders), het productiejaar en de lengte.

Een aanvrager kan slechts één project indienen.

Een aanvrager dient minstens één lange documentaire (langer dan 60’) te hebben geregisseerd die in de bioscoop te zien is geweest of minstens drie documentaires van minimaal 50’ die op de televisie zijn uitgezonden.

Een aanvrager dient binnen een jaar na toekenning een treatment op te leveren.

Eind september publiceert het Filmfonds de oproep waarin de uiterste indiendatum, de hoogte van de bijdrage en nadere voorwaarden bekend worden gemaakt.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mirjam Bal, projectbegeleider

Screen NL, 020-5707676 of m.bal@filmfonds.nl

Bron: Nederlands Filmfonds