UPC en Ziggo hoeven filmregisseurs niet te betalen

Televisieaanbieders UPC en Ziggo hoeven geen vergoeding meer te betalen aan regisseursclub Vevam.

Regisseurs hebben weliswaar recht op een vergoeding als een film wordt uitgezonden, maar de wettelijke bepaling die daar tot nu voor werd gebruikt, is achterhaald. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald.

Vevam spande vorige maand een kort geding aan omdat Ziggo en UPC sinds oktober vorig jaar waren gestopt met betalen. De regels voor het auteursrecht bepaalden dat de kabelmaatschappijen een vergoeding verschuldigd waren omdat ze de signalen van de omroepen uit de ether en weer doorgaven. Dat heette secundaire openbaarmaking.

Auteurswet
Sinds de eeuwwisseling worden de signalen door de omroepen rechtstreeks aan de kabelmaatschappijen geleverd, zonder dat anderen het signaal ook kunnen opvangen. Daardoor is niet langer sprake van secundaire, maar van primaire openbaarmaing.

De wettelijke bepaling in de Auteurswet kan daar niet voor worden gebruikt. Vevam kan dan ook geen beroep doen op de oude regels. Hoe de vergoeding waar regisseurs recht op hebben dan moet worden geregeld, zegt de rechter niet.

Vergoedingen
Die vergoeding die de Vevam kreeg kwam tot oktober neer op ongeveer 232 duizend euro per maand. Hierbij kwam 122 duizend euro uit de kas van Ziggo, terwijl UPC 110 duizend euro per maand betaalde.

Het is niet het enige conflict tussen Vevam en de kabelbedrijven. De partijen onderhandelen sinds eind 2011 over vergoedingen voor het digitaal via internet aanbieden van films. Ook in deze kwestie zijn ze er nog niet uit gekomen.

Bron: Nu.nl