Workshop Making Your Funding Pilot in oktober & november 2013

De DDG organiseert in oktober en november 2013 in samenwerking met de NBF opnieuw de zeer goed ontvangen internationale workshop Making Your Funding Pilot voor hun leden.

Een goede pilot is onontbeerlijk om je project goed te ontwikkelen en in de markt te zetten, maar ook wordt het steeds belangrijker voor het verkrijgen van internationale financiering.

Wie & Wat
Deze vierdaagse documentaireworkshop wordt gegeven door Sigrid Dyekjaer, producent bij Danish Documentary Production en freelance docent op de National Danish Film School. Voor haar is het maken van een pilot een belangrijk onderdeel voor het ontwikkelingsproces van een documentaire. Door voorafgaand aan het maakproces een pilot samen te stellen, moet je als maker goed nadenken over de structuur en andere belangrijke keuzes die je verhaal vorm gaan geven. Een goede funding pilot, blijkt in de praktijk volgens Dyekjaer vaak overeen te komen met de uiteindelijke film.

Opzet
De workshop bestaat uit twee blokken. Blok 1 vindt plaats op maandag 14 en dinsdag 15 oktober en blok 2 vindt plaats op woensdag 20 en donderdag 21 november.

Op de eerste dag zal Sigrid ‘s ochtends een algemene inleiding geven over wat er allemaal bij het maken van een goede pilot komt kijken (dit verhaal wordt geillustreerd met veel beeldmateriaal). Die middag en tijdens de tweede dag zullen de individuele projecten plenair worden besproken. Reeds gedraaid beeldmateriaal  (of ev. de reeds gemaakte pilot) zal worden bekeken en besproken en onder begeleiding van Sigrid zal onderzocht worden wat het beste uitgangspunt voor de pilot zou kunnen zijn en welke vorm de film zou moeten krijgen. Aan de hand daarvan wordt besproken waar een goede pilot voor die film aan zou moeten voldoen.

Het tweede deel van de workshop zal pas plaatsvinden in november. Hierdoor worden de deelnemers in staat gesteld, om naar aanleiding van de suggesties en het commentaar van Sigrid, de pilots in de tussentijd aan te passen of materiaal (bij) te draaien of  van YouTube te halen. In deze laatste sessies zullen de verbeterde versies opnieuw plenair worden besproken. Zo leer je niet alleen van het maken / verbeteren van je eigen trailer, maar ook van de problemen die collega’s ervaren.

De tweede dag van blok 2 zal handelen over het Pitchen van je Project op de internationale markt. Welke markten / fora zijn er en welke festivals / fora past het beste bij jouw  filmproject. Wat zijn hun criteria, hoe kun je het beste aanvragen, hoe kun je je daar het beste presenteren enz.

Voor wie
Sigrid ziet het liefst teams van regisseur / producent / editor of schrijver aan deze workshop deelnemen. Teams die de documentaire nog moeten gaan filmen, maar voor de research wel al beeldmateriaal hebben gedraaid.

Wanneer
maandag 14 & dinsdag 15 oktober van 9.30 – 17.00 uur
woensdag 20 & donderdag 21 november van 9.30 – 17.00 uur

Waar
Souterrain van het Mediafonds. Aanmelden moet geschieden voor 15 september !

NBF- en DDG-leden kunnen zich voor de workshop aanmelden. Stuur bij een aanmelding het volgende in het Engels naar info@directorsguild.nl o.v.v. Workshop Funding Trailers:

  • logline van de film in 2 of 3 zinnen
  • 1 pagina synopsis
  • 1/2 pagina pitch voor de film
  • motivatie waarom je de film wilt maken (incl. wat gaat het publiek beleven, wat hebben zij eraan en wat is jouw persoonlijke band met de personages)
  • Indien beschikbaar: foto’s voor de film of een vroege versie van een pilot
  • CV’s van team

Kosten
350 euro per team van regisseur, producent en editor. Koffie/thee, lunch en borrel voor alle dagen zijn hierbij inbegrepen.

Aanvullende informatie van Sigrid Dyekjaer

First of all: When you write your application: what is it we are going to see in the film? This is the key thing we want to know. What we are looking for, is an understanding of what is actually going to happen in your film. A pitch is the best way to start. The Pitch is what you tell people who ask: what is your film about? Why is it important for you to make it, and what kind of relationship do you have to your subjects/participants? A pitch is a concentrated text who makes friends and colleagues interested in hearing more.

Even though it seems very important to know why a documentary film has to be made, it is first of all the film, and what’s happening in it, that is the most interesting thing to hear about. It can be difficult, especially with documentary films, but if you still try to talk about what you would like to happen in the film, or what you want to investigate in the film, it makes you come closer to your idea. And at some point you have to ans wer those questions anyway. Why does this story need to be a film, and not a book, or a photo book. We need to understand the uniqueness or the possibilities of making this film a unique film and how. It is a good idea also to reflect upon the genre. Is it a portrait, a travelers tail, personal film or for example an investigative film.

Deze workshop wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Nederlands Filmfonds.