Update Cineco en uitgeven opgeslagen filmmaterialen

Naar aanleiding van de mailing over het faillissement van Cineco en het uitgeven van opgeslagen materialen is er onrust ontstaan. Na contact met Fort Advocaten is duidelijk geworden dat (in tegenstelling tot hetgeen ze in hun eerste brief vermeldden) filmmateriaal, indien dit ligt opgeslagen bij Cineco B.V., niet zonder meer zal worden vernietigd.

Op de site van Fort Advocaten is te lezen dat voor de uitlevering verschillende data en tijdstippen zijn vastgesteld. Alle brieven van de eerste drie lichtingen zijn deze week verstuurd. Als je nog geen brief hebt gekregen met het verzoek om je filmmateriaal op te halen kun je de brief aankomende dagen tegemoet zien. Als je op uiterlijk donderdag 5 september 2013 nog steeds geen brief heeft ontvangen kun je per e-mail contact opnemen met Fort Advocaten. Alle instructies staan op de website van Fort Advocaten via deze links: www.fortadvocaten.nl/cineco-b-v/ en www.fortadvocaten.nl/wp-content/uploads/Cineco.pdf.

Bron: Fort Advocaten