Opmars digitale tv niet te stuiten

Inmiddels heeft 81 procent van alle huishoudens in Nederland toegang tot digitale televisie. De opmars van digitale ontvangst (via kabel, de ether, internet of schotel) houdt al jaren aan, blijkt uit de zogeheten Media Standaard Survey (MSS) die sinds 2011 door TNS NIPO wordt uitgevoerd voor Stichting Kijkonderzoek.

In de tweede helft van 2012 was het percentage digitale ontvangst nog 77 procent. Ruim de helft van de huishoudens (55 procent) geeft aan een digitale aansluiting via de kabel te hebben, tien procent ontvangt TV via digitale ethertelevisie op één van de toestellen en zes procent heeft een schotel.

Negen procent van de huishoudens kijkt televisie via internet, waarbij glasvezel in zes procent van de huishoudens digitale ontvangst mogelijk maakt. In de tweede helft van vorig jaar waren deze percentages respectievelijk acht en vier procent.

De groei van harddiskrecorders lijkt af te vlakken: 38 procent van de huishoudens heeft er een, nagenoeg gelijk aan cijfers uit de tweede helft van 2012. Bij de meeste huishoudens zit deze geïntegreerd in de kabelontvanger. Een tablet is inmiddels te vinden in 36 procent van de huishoudens. In de tweede helft van 2012 was dat nog 25 procent.

Bron: Villamedia