Distributeurs moeten investeren in Vlaamse producties

Vlaams minister van Media Ingrid Lieten (SP.A) voert een aanpassing van het Mediadecreet door, waardoor distributeurs verplicht worden een deel van hun inkomsten te investeren in de Vlaamse audiovisuele sector.

De distributeurs, zoals Belgacom en Telenet, zullen kunnen kiezen of ze de verplichte bijdrage leveren aan het Mediafonds of aan een Vlaamse coproductie. Het bedrag zal bepaald worden op basis van het aantal abonnees.

Volgens Lieten hebben Vlaamse producenten het moeilijk hun producties gefinancierd te krijgen. Ze vindt het daarom belangrijk dat distributeurs in Vlaanderen mee investeren in de audiovisuele sector.

‘Dit zal de leefbaarheid van het omroepbestel en de audiovisuele productiehuizen ten goede komen,’ aldus de minister.

De regeling gaat in vanaf 2014. Het zou gaan om een bedrag van 3 miljoen euro per jaar.

Bron: De Standaard