Verslag NBF netwerkborrel op maandag 27 mei 2013 – thema ‘AOV en Broodfonds: mogelijkheden voor makers’

Op maandag 27 mei organiseerde de NBF een netwerkborrel over  arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) en Broodfondsen. Een onderwerp dat niet meteen heel spannend in de oren klinkt, maar dat zeker erg belangrijk en interessant is voor alle film- en tv-makers.

De avond begint met een presentatie van Jos Walraven van NBF-partner en tussenpersoon Meeus Media. Jos legt duidelijk uit waar je op moet letten bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. NBF-leden krijgen via Meeus collectiviteitskorting op hun verzekeringen, maar ook voor niet-leden heeft Jos interessante tips. Er zijn allerlei niveaus van verzekering (bv. de mate van arbeidsongeschiktheid) waar je rekening mee kunt houden, die ook kosten kunnen besparen. Daarnaast legt hij aan de hand van een powerpointpresentatie en verschillende filmpjes uit hoe de meeste verzekeringen/verzekeraars werken en wat je als zzp’er kunt verwachten. Er komen veel vragen uit het publiek voor Jos waaruit blijkt dat dit onderwerp leeft onder freelance film- en tv-makers.

Biba Schoenmaker heeft negen jaar geleden het eerste Broodfonds opgestart en runt sindsdien de website Broodfonds.nl waar verschillende arbeidsgroepen een eigen broodfonds kunnen oprichten. Ze legt uit wat het principe is van dit concept en op welke manier het interessant kan zijn voor de aanwezige makers. Er kunnen minimaal 20 en maximaal 50 mensen deelnemen aan een Broodfonds-groep, welke is gebaseerd op onderling vertrouwen. Biba legt uit dat elke groep zijn eigen inlegbedragen kan kiezen. Elke maand stort elke deelnemer geld op zijn of haar persoonlijke  Broodfondsrekening. In geval van ziekte kan er van iedereen een afgesproken schenking naar de rekening van de zieke worden overgemaakt. Je kan maximaal twee jaar geld ontvangen voor één ziektebeeld, maar wel veel langer lid zijn. Mocht je willen uitstappen, dan kun je het geld dat je hebt ingelegd (afgezien van de schenkingen aan een zieke) gewoon weer opnemen. Het geld blijft op deze manier dus in eigen handen van het Broodfonds-lid. Biba benadrukt de gunstige combinatie van een Broodfonds en een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Vooral als je langere tijd ziek bent, kunnen deze twee elkaar heel goed aanvullen.

Na afloop van beide presentaties wordt er nog nagepraat aan de bar en is te merken dat veel mensen vragen hebben. Al met al kijken we dus terug op een geslaagde informatieve avond.

Op maandag 24 juni zijn we weer in NASA. Dit keer organiseren we een avond met DDG over hoe je om moet gaan met auteursrecht als je archiefmateriaal (of werk van anderen) wilt gebruiken bijvoorbeeld voor een documentaire. We zien iedereen graag de 24e weer verschijnen!

Deze NBF netwerkborrel werd mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Nederlands Filmfonds