Publieke omroep komt met protestacties

De omroepdirecteuren en de leiding van de NPO hebben vrijdag besloten dat er protestacties komen tegen de voorgenomen extra bezuiniging van 100 miljoen euro die het kabinet wil opleggen. Die bezuiniging volgt op de eerder afgesproken 200 miljoen.

Over de aard van de acties laat Jan Slagter, directeur van Omroep MAX, desgevraagd het volgende weten: “Het worden in ieder geval publieksvriendelijke acties, samen met producenten, facilitaire bedrijven, leden, lokale en regionale omroepen en de NPO. De Tweede Kamer moet het voorgenomen besluit om 100 miljoen extra te besparen nog behandelen, dus de acties komen niet te laat”, aldus Slagter.

Tegen de eerdere bezuinigingsronde, waardoor ook de Wereldomroep en de regionale publieke omroepen zijn getroffen, werd nauwelijks bezwaar aangetekend. Waarschijnlijk gaat de publieke omroep nu beter communiceren dat de publieke televisiezenders slechts € 4,32 per maand per huishouden kosten bij het huidige budget. De zeven radiozenders kosten € 0,85 per maand per huishouden. De totale kosten van de publieke omroep per hoofd van de Nederlandse bevolking zijn € 51,20 per jaar. Alleen in Portugal en Spanje is dit bedrag lager. In Engeland is de bijdrage per hoofd van de bevolking € 92,03, in Duitsland € 104,64 en in Zwitserland € 170,33.

Daarnaast zendt de publieke omroep veel meer Nederlands product uit dan de commerciële zenders. Bij de NPO is dat 85,2 procent, bij  RTL Nederland 53,3 procent en bij SBS Broadcasting 39,8 procent.

Bron: Broadcast Magazine