Nieuwe organisatie voor internationale culturele samenwerking: DutchCulture

DutchCulture is actief op het gebied van cultuur, media en erfgoed en is ontstaan door een fusie van SICA, Trans Artists en MEDIA Desk Nederland.

Ook neemt DutchCulture internationale taken over van het opgeheven Erfgoed Nederland. DutchCulture is sinds 1 juni gevestigd op de Herengracht 474, Amsterdam. DutchCulture, centre for international cooperation, is de naam van de nieuwe organisatie voor de promotie, ondersteuning en uitvoering van internationale culturele samenwerking. Het kantoor van DutchCulture bevindt zich op de Herengracht 474, dat door de eigenaar, het Prins Bernhard Cultuurfonds, tegen zeer gunstige voorwaarden is aangeboden. De officiële opening van het pand is op 16 september 2013.

DutchCulture wordt gefinancierd met een vierjarige subsidie van zowel het ministerie van OCW als het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast ontvangt DutchCulture structurele subsidie van de Europese Commissie. De fusiepartners SICA, Trans Artists en MEDIA Desk waren jarenlang actief binnen het domein van de internationale culturele samenwerking. Door deze fusie bundelt DutchCulture expertise, netwerken en ervaring. Activiteiten van DutchCulture zijn onder meer: culturele programmering van het Nederland Rusland Jaar 2013; voorlichting over Europese culturele subsidieprogramma’s; expertise rond Artist-in-Residence programma’s wereldwijd, intensivering van Nederlandse culturele samenwerking met China, Turkije en Brazilië, werkbezoeken voor ambassades en buitenlandse experts; (online) databases rond export van Nederlandse cultuur en cultural mappings van diverse landen. DutchCulture levert diensten aan ministeries en lokale overheden, kunstenaars en culturele organisaties, ambassades, de creatieve industrie, het bedrijfsleven en de maatschappelijke sector.

Meer weten?
Bezoek de nieuwe site www.dutchculture.nl in ontwikkeling, en klik vandaar naar onze andere actuele sites. Contactgegevens: Herengracht 474, 1017 CA Amsterdam | Postbus 15648, 1001 NC Amsterdam | T + 31 (0)20 6164 225| E office@dutchculture.nl

Bron: DDG