Dekker vraagt advies aan Raad voor Cultuur

Staatssecretaris Sander Dekker van OC&W heeft de Raad voor Cultuur om advies gevraagd inzake de toekomst van de publieke omroep. Dat blijkt uit een kamerbrief die donderdag is verzonden.

De publieke omroep kreeg van Rutte-1 al een bezuinigingsopdracht van € 127 miljoen. Het huidige kabinet verlaagt de rijksmediabijdrage vanaf 2016 met aanvullend € 100 miljoen. Dit bedrag is als volgt verdeeld: de regionale omroepen krijgen een efficiencykorting van € 25 miljoen; het budget van het Mediafonds en dat van de 2.42-omroepen wordt volledig gekort, samen is dit € 30 miljoen; op de publieke omroep wordt € 45 miljoen bezuinigd. Daarbij wordt de publieke omroep uitgenodigd de eigen verdiencapaciteit uit te breiden.

Dekker wil van de Raad voor Cultuur antwoord op een groot aantal vragen, zoals:

– Hoe kan het onderscheidende karakter van de publieke omroep gewaarborgd worden?

– Hoe kan de publieke omroep een rol spelen als aanjager van innovatie en creatieve competitie?

– Op welke manier kan de publieke omroep speciale aandacht besteden aan de culturele en levensbeschouwelijke programmering?

– Hoe moet de publieke omroep zijn maatschappelijke rol vervullen op het gebied van nieuwe media en mobiele diensten?

– Hoe zou de Nederlandse publieke omroep, onder centrale leiding van de raad van bestuur, verder georganiseerd moeten worden, zodat hij zich in de toekomst kan profileren met en kan excelleren in Nederlands media-aanbod, op de middellange en lange termijn?

– Op welke wijze kan de publieke omroep open staan voor nieuwe geluiden en wat betekent dat voor de toegankelijkheid van het publieke mediabestel?

– Hoe kan de raad van bestuur van de NPO zorgen voor heldere criteria om te komen tot een goede en evenwichtige programmering, en hoe kan zij voldoende checks and balances inbouwen in het bestel?

– Welke inkomsten kunnen binnen de bestaande regelgeving worden verhoogd?

– Wat is de haalbaarheid van het verhogen van (eigen) inkomsten van de publieke omroep en Ster?

– Hoe kunnen de landelijke en regionale omroepen intensiever samenwerken?

– Hoe moeten de regionale omroepen onderling meer samenwerken?

– Op welke wijze kunnen de regionale omroepen het beste worden geïntegreerd in het landelijke publieke mediabestel?

– Op welke wijze kan de budgetkorting van € 25 miljoen op de regionale omroepen worden ingevuld?

In het voorjaar van 2014 gaat Dekker voorstellen doen inzake de publieke omroep. Hij geeft aan dat deze mogelijk leiden tot aanpassing van de Mediawet. Een wetswijziging dient plaats te vinden voor 2016, omdat de omroepen dan een nieuwe concessie moeten krijgen.

Bron: Broadcast Magazine