VEVAM wil omroep-uitzendingen niet verbieden

Bij regisseurs en omroepen blijken grote misverstanden te bestaan over de overdracht van rechten aan VEVAM. Dat maakt VEVAM-directeur Sylvia Brandsteder vandaag bekend naar aanleiding van berichten over onrust die ontstaan is bij de omroepen.

Brandsteder laat weten:  ‘VEVAM wil omroep-uitzendingen niet verbieden en we willen graag duidelijk maken op welke wijze we de auteursrechten beheren.’

Programma’s van de publieke omroep worden doorgegeven door de omroepen zelf (o.a. via ‘de ether’) en door kabel-exploitanten zoals Ziggo, UPC en Chello. Deze kabel-exploitanten zijn zelfstandige ondernemingen, die geen deel uitmaken van de omroepen.

De programma’s van omroepen bestaan vrijwel geheel uit auteursrechtelijk beschermd materiaal, zoals speelfilms, dramaseries en documentaires. De makers (zoals de regisseur en de schrijver) hebben het auteursrecht op dit materiaal, maar vaak dragen zij dit (deels) over aan een producent of omroep en (deels) aan een Collectieve Beheers Organisatie (“CBO”). De producent of de maker geeft de omroepen toestemming voor het uitzenden van de omroepprogramma’s. De toestemming voor de doorgifte van uitzendingen door de kabelexploitant kan alleen worden gegeven door een CBO. Iedere groep rechthebbenden wordt vertegenwoordigd door een eigen CBO: de producenten door STOP-NL, de schrijvers door LIRA, de regisseurs door VEVAM.

In een reeks rechtszaken rond 1980 is bepaald dat de doorgifte via de kabel onder de bescherming van het auteursrecht valt. Dit betekende dat kabel-exploitanten aan makers, producenten en omroepen een vergoeding verschuldigd zijn voor kabel-doorgifte.

Bijna 30 jaar lang functioneerde dit systeem zonder problemen. Maar inmiddels ontvangen kabelexploitanten hun programma-signalen rechtstreeks van de omroepen. Zij stellen dat daardoor openbaarmaking door een kabelexploitant hetzelfde is als openbaarmaking door de omroepen, zodat kabelexploitanten niet langer een aparte vergoeding verschuldigd zouden zijn voor doorgifte.

VEVAM stelt zich op het standpunt dat de kabelexploitanten niet alleen iets anders doen dan de omroepen, maar vooral iets anders zijn. De publieke omroep wordt betaald door de Nederlandse belastingbetaler, maar de kabelaars laten diezelfde belastingbetaler extra betalen voor een abonnement en een decoder. De omroepen moeten voortdurend bezuinigen en regisseurs komen steeds minder aan werk, maar de kabelexploitanten maken jaar na jaar grote winst.

Al sinds 2008 dragen regisseurs de rechten op kabeldoorgifte – in welke vorm dan ook – aan VEVAM over.  Hierdoor hebben de kabelexploitanten altijd toestemming nodig van VEVAM. Op die manier garandeert VEVAM dat regisseurs een aanvullende vergoeding krijgen voor vertoning van hun werk op televisie door ieder ander dan de omroep.

Bij sommige omroepen heeft de gedachte post gevat dat VEVAM nu ook omroepuitzendingen kan of wil verbieden. Die gedachte is verkeerd. VEVAM wil niet de omroep beperken in de eigen uitzendingen, maar wil een vergoeding van de kabelexploitanten voor het gebruikmaken van het werk van regisseurs. Regisseurs zijn doorgaans freelancers die deze extra vergoeding hard nodig hebben. VEVAM waakt over de belangen van de regisseurs, en wil en zal nooit de omroepen verbieden om hun programma’s uit te zenden.

VEVAM betreurt het dat er misverstanden zijn ontstaan over het collectieve beheer van de auteursrechten van regisseurs. Het enige dat VEVAM wil is dat de discussie wordt beëindigd over ‘het soort openbaarmaking’ dat de kabel-exploitanten verrichten; en dat regisseurs door die kabelexploitanten betaald worden voor het gebruik van hun werk, zoals ook de producenten en bijvoorbeeld muziekmakers gewoon van de kabel-exploitanten een vergoeding blijven ontvangen.

Kerngetallen:

Alleen Ziggo en UPC samen zetten in 2012 bij hun televisiediensten in Nederland al ruim 1,5 miljard euro om

Wereldwijde winst UPC: 2 miljard Euro in 2012

Winst ZIGGO in Nederland, laatste kwartaal 2012: 70,4 miljoen Euro

De vergoeding die kabelexploitanten moeten betalen aan VEVAM: 8 cent per abonnee per maand

Bron: VEVAM