Kort geding flexcontracten voorlopig van de baan

De NVJ heeft maandag de allerlaatste rapportage met betrekking tot de flexcontracten ontvangen. Een kort geding tegen de publieke omroepen is vooralsnog van de baan. Vrijdag liep het ultimatum af dat de vakbonden hadden gesteld aan de omroepen om hun rapportages met betrekking tot de flexcontracten aan te leveren.

Bijna alle rapportages zijn nu binnen, ook van PowNed en WNL. Alleen hindoe-omroep OHM heeft nog geen gegevens aangeleverd. Verder merkt de NVJ op dat de regeling niet overal correct wordt toegepast.

Uit begeleidende mails van Omroep MAX, WNL en Bindinc valt op te maken dat zij dispensatie willen hebben. Hen zal duidelijk gemaakt worden dat dispensatie alleen door de gezamenlijke cao-partijen verleend kan worden en dat zij aan hen het verzoek moeten richten.

Bij PowNed is het vermoeden sterk dat de regeling niet correct is toegepast. Zij hebben iedereen volgens regeling 1 in Project ingedeeld. Daar zal nog naar geïnformeerd worden. BNN en de Boeddhistische Omroep zal dringend worden verzocht op de kortst mogelijke termijn er voor te zorgen dat de percentages wel kloppend zijn.

Bij Human, RTV Oost en Omroep Zeeland kloppen de percentages in project niet. Vermoedelijk betreft dit slechts enkele werknemers. Alles overziend is vooralsnog het kort geding van de baan. ‘En vooralsnog wil zeggen: als bovenstaande wel echt snel geregeld is’, aldus de NVJ.

Bron: NVJ