De Verkenners #7: Publieke Omroep – noodzaak of extra?

Discussies over de Publieke Omroep verzanden vaak in de vraag of en zo ja waar er bezuinigd kan worden. Er zijn echter veel meer ontwikkelingen gaande die het bestaan van de Publieke Omroep op de proef stellen; nieuwe platforms die taken overnemen en de grotere toegang van het publiek tot veel meer media. De toekomst van de Publieke Omroep valt dan ook samen met een poging tot het legitimeren van zijn bestaan.

Welke legitimatie en welke pijlers liggen er ten grondslag aan de Publieke Omroep en hoe kunnen we die in de toekomst waarborgen? Wat kunnen we leren van het buitenland: Engeland, Frankrijk of misschien wel Denemarken? Is de Publieke Omroep een essentieel onderdeel van onze samenleving of een leuke extra?

Verkenner in deze aflevering is Mark Deuze, hoogleraar Mediastudies aan de UvA en specialist in de relatie tussen (nieuwe) media en maatschappij. In het panel o.a. Hans Laroes, voormalig hoofdredacteur NOS Journaal, schrijver van De littekens van de dag en bekend om zijn kritische kijk op de Publieke Omroep. Ook zochten we Ruurd Bierman op, projectmanager bij de European Broadcasting Union. Hij presenteert op film zijn eerste bevindingen rondom het Vision 2020 project; een internationaal project gericht op de toekomst van de publieke media. Lennart Booij is vaste moderator bij De Verkenners.

Over ‘De Verkenners’
Kranten die met de komst van het internet vrezen voor hun toekomst, de Publieke Omroep die ondanks de bezuinigingen zijn publieke taak moet blijven vervullen en programmamakers die hun functie proberen te herdefiniëren: de tendens is duidelijk, de media zijn in beweging. Staatssecretaris Dekker heeft aangekondigd de toekomst van de media en die van de Publieke Omroep te gaan verkennen dit voorjaar. De Balie en het Mediafonds zien hierin aanleiding om deze verkenning in het openbaar ter hand te nemen en te bezien waar de mogelijkheden en kansen liggen. In eerdere afleveringen waren onder anderen te gast Rob Wijnberg, Geert Mak, Irene Costera Meijer, Jesse Burkunk, Bas Könning, Jelle Brandt Corstius, Ebele Wybenga, Sabine van den Eynden, Mascha Driessen, Arno Lubrun, Dana Linssen en Rutger Wolfson.

De Verkenners #7: Publieke Omroep – noodzaak of extra?
vrijdag 14 juni 2013, aanvang 17:00 uur
Salon, De Balie Amsterdam
Toegang: €9,50 / 7,-
Meer info en kaartverkoop: www.debalie.nl

Kunt u er niet bij zijn? Volg het debat online via De Balie live stream

Volgende en laatste bijeenkomst van deze reeks: vrijdag 21 juni.

Bron: Mediafonds