Nieuwe oproep Steun voor Nieuwe Distributiemodellen

De Europese Commissie heeft een nieuwe oproep gepubliceerd: Steun voor ‘Distributie van Europese films in het digitale tijdperk’ (S08/2013) met als deadline 6 september 2013.

Met deze regeling wil de Europese Commissie innovatieve manieren van distributie bevorderen. Het gaat om een zgn. voorbereidende actie, wat betekent dat op basis van de resultaten besloten wordt of de regeling voortgezet zal worden.

Er kan steun aangevraagd worden voor activiteiten die experimenteren met het gelijktijdig (of bijna gelijktijdig) uitbrengen van Europese films op verschillende distributie platforms (festivals, bioscoop, VoD, tv kanalen, DVD) in Europa.

De regeling is bestemd voor consortia van bedrijven en organisaties uit de audiovisuele industrie en aanverwante sectoren, in het bijzonder producenten, sales agents, distributeurs, vertoners, marketing experts, rechthebbenden en VoD platforms. Alle leden van het consortium moeten hun hoofdkantoor in een lidstaat van de Europese Unie hebben en er moeten minimaal twee sales agents aan het consortium deelnemen.

De activiteit (voorbereiding van de activiteit, de daadwerkelijke activiteit en de verspreiding van de resultaten) moet starten op 01/01/2014 en dient uiterlijk 30/06/2015 beëindigd te zijn. Indien de noodzaak aangetoond kan worden dat de activiteit start voordat de subsidie is toegekend mogen kosten die gemaakt zijn vanaf 01-10-2013 opgevoerd worden. De maximale duur van het project is 18 maanden.

Er is voor deze oproep een budget van bijna 2 miljoen euro beschikbaar gesteld, en de Europese Commissie verwacht drie projecten te kunnen selecteren.

Klik hier voor een korte samenvatting van de oproep alsmede de richtlijnen en aanvraagformulieren.

Overweegt u een aanvraag in te dienen, neem dan contact op met MEDIA Desk Nederland, wij dienen u graag van advies.

Bron: MEDIA Desk Nederland