Voor leden: DDG Festival van het Auteursrecht in juni 2013

In 2010, 2011 en 2012 organiseerde de DDG het Festival van het Ondernemen. Een viertal activiteiten voor regisseurs en andere makers in de audiovisuele sector, geconcentreerd in een korte tijdspanne en handelend over een breed, aansprekend thema. Deze vorm is zeer succesvol gebleken en zal daarom worden voortgezet. Maar nu de leden voldoende zijn geïnformeerd over hun ondernemerschap is het tijd voor een verschuiving van het thema naar kennis over en versteviging van de rechtspositie van regisseurs in de praktijk. Onder de nieuwe titel Auteursrecht van jezelf en anderen zal de DDG een viertal activiteiten organiseren, waar NBF-leden ook van harte voor worden uitgenodigd.

De centrale vraag van het DDG Festival van het Auteursrecht is: hoe kunnen regisseurs voldoende kennis opdoen om hun rechtspositie te verstevigen?

De activiteiten zullen plaats vinden in juni, waarbij de volgende onderdelen aan bod zullen komen: een bijeenkomst over auteursrecht, over contracten, over hergebruik van audiovisueel materiaal en over muziek. Hieronder is alle programma-informatie per activiteit te vinden. Aanmelden kan via festival@directorsguild.nl. Geef bij je aanmelding aan bij welke onderdelen je aanwezig wilt zijn.

PROGRAMMA

1. ‘Auteursrecht van jezelf: Help! Mijn film is te zien!’ op maandag 7 juni

Kunsteconoom en voorzitter van de Federatie Auteursrechtbelangen Pim van Klink zal op zijn bekende, prikkelende wijze uitleggen waarom auteursrecht voor filmmakers van essentieel belang is. In zijn visie is er in de creatieve sector sprake van zeer zware aanbodconcurrentie, gekoppeld aan complexe afzetomstandigheden. Dat maakt de markt extreem lastig. Het intellectuele eigendomsrecht is daarom van cruciaal belang: zonder eigendomsrecht is er geen exploitatiebasis. Pim zal besluiten met zijn visie op het economische model waarmee een regisseur het beste -collectief – te werk kan gaan.

Anne Zeegers is projectmanager van PAM, het Portal Audiovisuele Makers, dat door het Netwerk Scenarioschrijvers, de Dutch Directors Guild en ACT (Acteursbelangen) is opgericht, samen met hun collectieve auteursrechtenorganisaties LIRA, VEVAM en NORMA. Het doel van PAM is om exploitanten bij één loket te laten afrekenen voor het gebruik van de rechten van de aangesloten leden. De huidige situatie is als volgt: het wetsvoorstel auteurscontractenrecht, dat binnenkort door de Tweede Kamer zal worden behandeld, zou de doelstelling van PAM een stuk dichterbij kunnen brengen. Het wetsvoorstel beoogt immers de rechtspositie van makers te verbeteren. Maar de uitwerking schiet in een aantal opzichten tekort. Anne zal de laatste stand van zaken in de politiek met betrekking tot de filmparagraaf in het wetsvoorstel voor ons inzichtelijk maken.

Sylvia Brandsteder is directeur van VEVAM, de collectieve rechten beheer organisatie (cbo) van regisseurs in de audiovisuele sector. Menigeen zal op de hoogte zijn van de moeilijke periode die VEVAM doormaakt als gevolg van het mislukken van de onderhandelingen met RODAP, het conglomeraat van producenten, omroepen, kabelaars en distributeurs – ook wel ‘de keten’ genoemd. RODAP heeft de betalingen aan VEVAM en LIRA, stopgezet. Een aantal regisseurs, DDG leden, zijn al in de problemen gekomen met het afsluiten van contracten als gevolg van dit grimmige gevecht tussen de cbo’s en de keten. Sylvia zal op praktische wijze ingaan op deze situatie en vertellen hoe VEVAM zich teweer stelt.

Organisatie: DDG i.s.m. met PAM en VEVAM
Datum:
maandagmiddag 17 juni.
Tijd:
14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur
Locatie:
souterrain Mediafonds, Herengracht 609, 1017 CE Amsterdam
Presentatie:
Pim van Klink, Anne Zeegers, Sylvia Brandsteder

2. ‘Auteursrecht van jezelf: Over het afsluiten van contracten en de rol van agenten’ op vrijdag 21 juni

Monica Bremer is advocaat en helpt individuele makers, zoals regisseurs, schrijvers en acteurs bij het afsluiten van contracten. Daarnaast is zij aangesloten bij het Contractenbureau, dat onderhandelt met opdrachtgevers ten behoeve van de aangesloten auteurs. Als vervolg op de eerste middag zal Monica tijdens deze bijeenkomst ingaan op tal van aspecten uit een regiecontract die aandacht behoeven. Aan de hand van casuïstiek uit haar praktijk komen mogelijke problemen aan de orde en methodes die oplossingen kunnen bieden. In een praktisch gedeelte waarin de toehoorders in groepjes worden verdeeld, wordt het één en ander verder uitgewerkt en de resultaten geëvalueerd.

Vanessa Henneman is jurist en directeur van Henneman Agency, een agentschap voor creatieve talenten werkzaam in de entertainment industrie. Vanessa zal ingaan op de betekenis die een agent voor een regisseur kan hebben. Zo bemiddelt een agent bij contractbesprekingen, beheert de zakelijke agenda en biedt begeleiding. Maar het agentschap initieert ook projecten door onder andere opties op verfilmingsrechten van boeken te kopen. Behalve de inhoud van allerlei afspraken komt ook aan bod hoe je die het best kunt maken. Want regisseurs zijn gauw geneigd om te denken dat het pleiten voor hun eigen positie ten koste gaat van de ruimte die ze van hun producent krijgen om hun filmische ideeën te realiseren. Door de bemiddelende rol van de agent wordt de regisseur in zekere zin ‘uit de wind’ gehouden.

Organisatie: DDG
Datum:
vrijdagmiddag 21 juni.
Tijd:
14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur
Locatie:
souterrain Mediafonds, Herengracht 609, 1017 CE Amsterdam
Presentatie:
Monica Bremer, Vanessa Henneman

3. ‘Auteursrecht van anderen: Hergebruik van audiovisueel materiaal’ op maandag 24 juni

Hergebruik van audiovisueel materiaal komt veelvuldig voor. Niet alleen in documentaire producties, maar ook in drama producties. Soms is een idee voor een film zelfs geheel om bestaand materiaal heen gebouwd. In de research- en scenariofase is het van groot belang om zeker te weten dat het hergebruikte materiaal ook beschikbaar is en op welke voorwaarden en tegen welke kosten. Maar het achterhalen van rechthebbenden kan een langdurig en ingewikkeld proces zijn. En dan pas kan het onderhandelen over een licentie beginnen. Vervolgens rijst de vraag, wat voor licentie. Want door de komst van de digitale media zijn de mogelijkheden tot distributie enorm toegenomen en daardoor zijn afspraken over gebruik van materiaal in toenemende mate complex. Beeld researcher Gerard Nijssen voert ons aan de hand van filmfragmenten mee in de wereld van rechten en plichten met betrekking tot beeldmateriaal, van creative commons tot wereldwijde licenties.

Organisatie: DDG & NBF
Datum:
maandagavond 24 juni
Tijd:
20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Locatie:
New Art Space Amsterdam/LAB111 (voorheen Smart Project Space), Arie Biemondstraat 111, 1054 PD Amsterdam
Presentatie:
Gerard Nijssen

Deze avond wordt gecombineerd met de de maandelijkse NBF Netwerkborrel vanaf 18.00 uur, met voor wie wil een dinerarrangement van 18.45 tot 20.00. Zie www.nbf.nl/events.

4. ‘Auteursrecht van anderen: Muziekrechten’ – op donderdag 27 juni

Of het nu gaat om eenvoudige pianomuziek of een score voor het Metropole Orkest, iedere regisseur heeft met muziek te maken en dus ook met muziekrechten. Johan van der Voet is componist en sounddesigner voor film, televisie en games. Daarnaast is hij voorzitter van de BCMM, de beroepsvereniging van componisten werkzaam in de media en als zodanig goed op de hoogte van alles wat te maken heeft met muziekrechten. Johan zal ons inwijden in die zaken die een regisseur zou moeten weten bij het maken van een plan voor de muziek bij zijn of haar film. Wat doet Buma, wat doet Stemra? Wat voor soorten muziekrechten zijn er, wat voor licenties? Hoe hou je daar budgettair rekening mee. Wat zijn de verschillen tussen de drie variaties van creative commons? Kan je van dergelijke websites even eenvoudig een gratis muziekje ‘pakken`? Het wordt een middag met veel film- en muziekfragmenten, want het vertrekpunt is de creatieve communicatie t ussen regisseur en componist.

Organisatie: DDG
Datum:
donderdagmiddag 27 juni.
Tijd:
14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)
Locatie:
souterrain Mediafonds, Herengracht 609, 1017 CE Amsterdam
Presentatie:
Johan van der Voet

Ben je lid van de DDG, NBF of Netwerk Scenarioschrijvers en geïnteresseerd om naar dit festival te komen, laat het ons weten op festival@directorsguild.nl en geef aan naar welke onderdelen je gaat komen. Het aantal stoelen is beperkt bij het Mediafonds, dus wie het eerst komt ….

Het Festival van het Auteursrecht wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Nederlands Filmfonds en het Lira Fonds.