Sociaal plan Publieke Omroep verlengd

De Nederlandse Publieke Omroep en de bonden hebben overeenstemming bereikt over verlenging van het bestaande sociaal plan met één jaar. Als de leden van FNV KIEM, NVJ en CNV Media ook instemmen met het principeakkoord zullen alle bezuinigingsmaatregelen van kabinet-Rutte I (totaal 200 miljoen euro) worden afgewikkeld volgens dit sociaal plan.

Bestuurder Martin Kothman van FNV KIEM is tevreden met dit resultaat: “Onze leden hebben in deze onzekere tijden behoefte aan zekerheid en duidelijkheid, zo blijkt ons telkens weer. Ook voor de komende anderhalf jaar, waarin de klap van Rutte-I zeker zal nadonderen, kunnen we met deze verlenging in die behoefte voorzien.”

Het sociaal plan blijft nu van kracht tot 1 januari 2015. Vanwege veranderde wet- en regelgeving bevat het ten opzichte van de vorige versie wel enkele tekstuele wijzigingen. De betrokken vakorganisaties leggen het principeakkoord nu ter goedkeuring voor aan hun leden.

Bron: FNV KIEM