Location Holland: promotie Nederland als filmlocatie

Om Nederland beter te promoten als locatie voor film en av-producties, wil het Filmfonds alle informatie over filmen in Nederland bundelen in onder meer een promotionele website van Nederlandse locaties, producenten, cast, crew, postproductiebedrijven, studio’s en andere filmprofessionals. Zo moet de internationale concurrentiepositie van Nederlandse producenten worden verbeterd en de bedrijvigheid in Nederland worden bevorderd.

De bedrijvigheid en werkgelegenheid in de Nederlandse film en av-sector daalt de laatste jaren sterk. De Nederlandse filmsector staat internationaal goed aangeschreven om zijn hoge professionele en technische niveau, maar ons land kent momenteel geen internationaal georiënteerde aanpak om de filmproductiesector te vertegenwoordigen en promoten als locatie voor film en av-producties. Het Filmfonds heeft nu een start gemaakt met de researchfase om informatie over filmen in Nederland (virtueel) te bundelen in een film commission. Dit sluit aan op de agenda voor internationaal beleid die het Nederlands Filmfonds en EYE International eind 2012 presenteerden.

De sector pleit voor economische stimuleringsmaatregelen om de internationale concurrentiepositie van Nederlandse producenten te verbeteren en de bedrijvigheid in Nederland te bevorderen. Het helder profileren van Nederland als locatieland, zodat buitenlandse producenten weten wat Nederland te bieden heeft, kan daarnaast bijdragen aan de bedrijvigheid in de sector. Op dit moment kennen alleen Amsterdam, Rotterdam en Den Haag een film office. Doel is om brede informatie over filmen in Nederland te bundelen in onder meer een promotionele website van Nederlandse locaties, producenten, cast, crew, postproductiebedrijven, studio’s en andere filmprofessionals, evenals de financieringsmogelijkheden. Voormalig Rotterdam Film Commissioner Jacques van Heijningen coördineert de researchfase.

Bron: EYE