Hoe staat het Mediafonds er nu voor?

Het Mediafonds doet waar het goed in is: het ondersteunen van producties die de moeite waard zijn, die een verschil maken en échte publieke waarde vertegenwoordigen. Dat blijven we nog zeker vier jaar doen, met onze volle inzet.

Afgelopen najaar bleek dat het zittende kabinet het Mediafonds wil opheffen per 1 januari 2017. Deze bezuinigingsmaatregel levert het Rijk een besparing op van € 16 miljoen. Zo goed als alle organisaties in het werkveld van het fonds tekenden protest aan bij de betrokken bewindslieden. Ook sprak de Raad voor Cultuur zich uit tegen dit voornemen, werd in de pers op vele plaatsen kritiek geuit en werd een petitie tegen opheffing in korte tijd met meer dan 8.000 handtekeningen ondersteund. Al die steun is door bestuur en medewerkers van het fonds als hartverwarmend ervaren.

Voorlopig is de opheffing van het Mediafonds alleen een voornemen van het kabinet. Het voorstel is namelijk nog niet goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. Uit gesprekken met staatssecretaris Sander Dekker bleek dat er geen andere argumenten aan het voornemen ten grondslag hebben gelegen dan de wens om de overheidsbegroting terug te dringen. Maar juist bezuinigen zou met beleid moeten gebeuren.

De staatssecretaris heeft intussen aangekondigd dit beleid alsnog te gaan ontwikkelen door twee toekomstverkenningen uit te voeren. De eerste en grootste krijgt de (organisatievorm van) de publieke omroep tot onderwerp. Een tweede zal aan de rest van het medialandschap gewijd worden. Het fonds hoopt dat deze nogal kunstmatige splitsing van onderwerpen de noodzakelijke samenhang van het beleid niet in de weg staat. Volgende maand wordt daarover meer duidelijk.

De Raad van Bestuur van de publieke omroep heeft toegezegd om – na het eventuele verdwijnen van het Mediafonds – de aanvullende financiering van hoogwaardig drama en artistieke documentaires over te nemen. In de periode tot 2017 bezuinigt de omroep echter nog op deze categorieën, zo blijkt uit de plannen die aan regering en parlement zijn voorgelegd. Hoeveel, dat is niet duidelijk. Het plan om binnen de omroep een nieuwe, onafhankelijke structuur op te tuigen ter vervanging van het Mediafonds heeft ook nog geen uitwerking gekregen. De Raad voor Cultuur plaatste hier een vraagteken bij: waarom zou je dat doen als er een volledig ingericht fonds is dat goed functioneert, een heldere beoordelingssystematiek heeft en beschikt over een netwerk in de (nieuwe) media- en cultuursector? Bovendien werkt het fonds efficiënt: de overhead daalde vorig jaar opnieuw en bedraagt nu 7,8 procent.

Het Mediafonds dient het belang van zowel cultuurproducerende organisaties als het in cultuur geïnteresseerde publiek. Alom wordt erkend, ook door het huidige kabinet, dat de taken die het fonds vervult belangrijk en nodig waren, zijn en blijven. Wij zullen ons daar dan ook onverminderd voor inzetten. In ieder geval de komende vier jaar. En hopelijk, op welke manier dan ook, nog langer.

Bron: Mediafonds