Minister Bussemaker stuurt brief over uitkomsten Filmtop

Volgens minister Jet Bussemaker van OCW past een economische stimuleringsmaatregel voor de Nederlandse filmindustrie niet in het huidige beleid. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Eerder had de Nederlandse filmsector zorgen geuit over de toekomst van de Nederlandse film en aangedrongen op een overleg. Volgens minister Bussemaker zijn er geen eenvoudige oplossingen voor de door de filmsector geschetste problematiek.

Bussemaker benadrukt dat de filmsector, als onderdeel van de topsector creatieve industrie, beter gebruik moet maken van de reeds bestaande economische stimuleringsmaatregelen. Verder zal minister van Economische Zaken Henk Kamp het ontbreken van een zogeheten level playing field tussen Nederland en andere Europese landen bij de Europese Raad voor Concurrentievermogen ter sprake brengen.

De Kamerbrief is na te lezen via de site van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren (VOI©E).

Begin dit jaar pleitte D66 overigens nog voor een tax shelter voor Nederlandse filmmakers. Bussemaker meldde toen dat een tax shelter niet past in de manier waarop het fiscale systeem in Nederland vereenvoudigd moet worden.

Bron: EB