SKO gaat video meten

SKO start dit jaar met de ontwikkeling van een platformonafhankelijke meting voor video.

SKO noemt het de multi-platform Videometing een zegt hiermee in te spelen op het veranderende kijkgedrag van de Nederlander: de groeiende penetratie van online devices voor het kijken naar video maakt dat louter het traditionele meten van televisiecontent op televisie niet langer afdoende is.

Het meten van kijkgedrag met betrekking tot professionele online content en online commercials zal SKO in staat moeten stellen de bestaande kijkcijfers uit te breiden en zo uitspraken te doen over het totale kijkgedrag, online en offline, het Videototaal.

In oktober 2012 heeft het bestuur van SKO de Technische Commissie gevraagd een plan uit te werken voor de betrouwbare meting en rapportering van gebruik van online video. De uitwerking heeft geresulteerd in een plan en doelomschrijving die in april 2013 zijn geaccordeerd.

Prioriteiten
Op korte termijn krijgt een drietal projecten prioriteit:

1. Meting van kijken naar live streams van televisiezenders via bijvoorbeeld ZIGGO, UPC, KPN en anderen.

2. Meting van aantallen bekeken online commercials die worden aangeboden door TV-zenders en andere online video-partijen.

3. Uitbreiding van het huidige SKO WEB-TV-project naar meer vormen van online content en de online content van televisiezenders en andere online video partijen.

Bureaus krijgen binnenkort het gerichte verzoek om voor een of meerdere van bovenstaande projecten offertes uit te brengen.

Request for Proposal
SKO heeft naast bovenstaande drietal, nog andere projecten gedefinieerd die moeten bijdragen aan een platformonafhankelijk videototaal. Deze projecten worden in juni middels een geïntegreerd Request for Proposal (RfP) aan de markt gecommuniceerd. Dit RfP zal uitgebreider ingaan op de exacte ambities en beoogde invulling van SKO.

SKO zegt sterk te geloven in een betrouwbare en onafhankelijke marktstandaard die een objectief, representatief beeld kan geven van de online videomarkt.

SKO: ‘Dat kan alleen door nauw samen te werken met andere niet aan SKO gelieerde online video-partijen. SKO is daarom actief op zoek naar online partijen, om mee samen te werken aan online video-projecten.’

Bron: Adformatie