Oproep Dutch Cross Over 2013

Het Nederlands Filmfonds, NPO en CoBO stimuleren in 2013 gezamenlijk de productie van twee Nederlandse artistieke cross over films: auteursfilms met culturele waarde die de potentie hebben om een bioscooppubliek van minimaal 50.000 mensen in binnen- en buitenland te bereiken.

De totale DUTCH CROSS OVER -bijdrage bestaat uit een subsidie van maximaal € 750.000 per film van het Filmfonds plus de reguliere omroep- en CoBO-bijdrage (klik hier voor de speelfilmregels van CoBO) .

Professionele speelfilmproducenten die tenminste twee speelfilms hebben geproduceerd die in de bioscoop zijn uitgebracht, worden uitgenodigd om filmplannen in te dienen. Zowel filmmakers die zich al internationaal hebben onderscheiden en de stap willen maken naar een groter publiek als zij die met eerdere films reeds een groot publiek wisten te bereiken en de stap willen maken naar een internationaal podium, komen in aanmerking. De filmplannen dienen onder meer aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • De volledige financiering van de geselecteerde filmproductie moet binnen 12 maanden na selectie zijn gerealiseerd, zodat de productie uiterlijk 12 maanden na de selectie kan starten;
  • De filmproductie moet gericht zijn op het bereiken van een cross over publiek in de Nederlandse bioscopen van 50.000 of meer, met de potentie zich ook internationaal te onderscheiden;
  • De filmproductie dient Nederlands regie- en scenariotalent te stimuleren dat tenminste één gerealiseerde en in de Nederlandse bioscoop uitgebrachte speelfilm op naam heeft;
  • Het filmplan moet een verklaring bevatten van een ervaren filmdistributeur waaruit blijkt dat deze vertrouwen heeft in de filmproductie met de potentie om een cross over publiek te bereiken en deze daarvoor een distributiegarantie wil toezeggen;
  • De producent moet aantoonbaar in staat zijn om zelf risicodragend te participeren in de financiering van het project en dient zich aantoonbaar in te spannen om financiering van derden aan te trekken;
  • Het voorstel dient een crossmediaal marketing- en distributieplan te bevatten dat samen met de filmdistributeur is opgesteld;
  • Door indiening gaat de producent akkoord met de voorwaarden van het Nederlands Filmfonds evenals die van CoBO en NPO ten aanzien van speelfilmproducties;
  • De fondsbijdrage dient van doorslaggevend belang te zijn voor de haalbaarheid van de financiering en het financieringsplan moet aantoonbaar blijk geven van het ondernemerschap van de producent. Het strekt ter aanbeveling, indien het project internationale coproductiemogelijkheden biedt, intentieverklaringen te leveren van buitenlandse filmfondsen.

Toelichting

Nadat de filmplannen bij het Nederlands Filmfonds zijn ingediend, worden ze gecontroleerd op volledigheid. Enkel aanvragen die voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in het Financieel & Productioneel Protocol, het Algemeen Reglement en het deelreglement Realisering van het Nederlands Filmfonds worden in behandeling genomen. Ook filmproducties waar nog geen omroep aan verbonden is, kunnen worden ingediend.

De filmplannen die voldoen aan de gestelde voorwaarden zullen worden doorgezonden aan CoBO, waarna de publieke omroepen uit deze inzendingen een aantal kiezen. De gekozen filmplannen worden in de beslissende vergadering, die plaatsvindt in oktober 2013, beoordeeld door een commissie bestaande uit twee vertegenwoordigers namens het Filmfonds en één vertegenwoordiger namens de publieke omroepen. Producenten worden direct na vergadering telefonisch en schriftelijk van de uitslag op de hoogte gesteld.

Het aanvraagformulier voor DUTCH CROSS OVER 2013 is beschikbaar vanaf 1 juni 2013 op www.filmfonds.nl.

Indienen kan door uiterlijk 10 september 2013 voor 17:00 uur een volledig ingevulde digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen te verzenden en één geprint en ondertekend exemplaar inclusief alle bijlagen (eventueel viewingsmateriaal in 6-voud) te sturen aan het secretariaat van het Nederlands Filmfonds: Pijnackerstraat 5, 1072 JS Amsterdam, telefoon: 020 5707676.

Bron: Nederlands Filmfonds