Europese filmregisseurs in actie tegen vrijhandelsverdrag met VS

FERA, de Federatie van Europese Filmregisseurs, waarvan de Dutch Directors Guild lid is, deelt het standpunt van EU Commissaris Androulla Vassiliou (Onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken) ten aanzien van het raamwerk voor de komende EU-VS handelsverdrag besprekingen. En dan in het bijzonder haar belofte dat “een vrijhandelsverdrag het beleid en de maatregelen op EU en lidstaten niveau die culturele diversiteit veiligstellen en bevorderen, niet zal aantasten. Met name niet op film en televisie gebied”. (23/2/2013) Toch blijkt deze ‘culturele uitzonderingspositie’ tot onze spijt niet te worden toegepast in de onderhandelingen en daarom roept FERA Commissaris Karel de Gucht (Handel) en Commissaris Michel Barnier (Interne handel) nadrukkelijk op om de beloftes van Commissaris Vassiliou te bevestigen.

Gezien de alom bekende Amerikaanse vijandigheid met betrekking tot Europese steunmaatregelen voor film, vraagt FERA de Commissarissen om te bevestigen dat hun onderhandelingskader zich houdt aan de UNESCO Conventie Diversiteit van Culturele Expressies (2005), eerder aanvaard door de EU als wettelijke internationale overeenkomst, die het recht van lidstaten erkent om culturele goederen en diensten uit te sluiten in handelsverdragen.

Daarnaast vragen wij aan de Commissarissen om bij de onderhandelingen krachtig vast te houden aan het Verdrag van Lissabon, dat culturele diversiteit veiligstelt als de kern van Europees cultuurbeleid. Aangezien op cultuur in Europa de principes van Subsidiariteit worden toegepast, is het vermoedelijk onwettig om regels te aanvaarden die culturele steunmaatregels in de audiovisuele sector benadelen.

Namens de Europese film en televisie regisseurs,

Sir Alan Parker President FERA

En Leden FERA Creative Council:
Marco Bellocchio
Claire Denis
Agnieszka Holland
Neil Jordan
István Szabó

FERA –Federation of European Film Directors, opgericht in 1980, bestaat uit 37 beroepsverenigingen van regisseurs uit 29 landen. FERA vertegenwoordigt zo’n 20.000 Europese film en televisie regisseurs en behartigt hun culturele, creatieve en economische belangen op nationaal en Europees niveau. www.filmdirectors.eu

Bron: DDG