Oproep aan regisseurs & producenten documentaires voor DOC25

De AVRO, BOS, EO, IKON, NTR, VPRO en Nederland 2 maken zich sterk voor de ontwikkeling van documentairetalent en roepen daarom een tweede lichting DOC25 in het leven, een reeks documentaires van 25 minuten door nieuwe makers.

Er wordt nadrukkelijk gezocht naar toegankelijke, in scènes vertelde verhalen met een hoge filmische kwaliteit. De focus ligt op maatschappelijk relevante en/of culturele onderwerpen. De documentaires zullen in het najaar van 2014 op televisie worden uitgezonden in Holland Doc, Close Up en Het Uur van de Wolf.
Voor wie?

Dit project staat open voor in Nederland wonende makers van niet ouder dan 35 jaar, die een audiovisuele (kunst)opleiding hebben afgerond of een ‘wildcard’ hebben gekregen van het Filmfonds. De deelnemers hebben minimaal één (korte) documentaire gemaakt die op televisie is uitgezonden, waarin talent en ambitie zichtbaar is. Daarnaast hebben zij nog geen, door de fondsen ondersteunde, documentaire gemaakt van 50 minuten of langer. Regisseurs van verschillende culturele achtergronden worden uitdrukkelijk uitgenodigd te reageren.
Wanneer?

Tot 3 juni 2013 kan een researchvoorstel worden ingediend dat voldoet aan de hieronder beschreven voorwaarden. Vóór 1 juli worden daaruit 12 plannen geselecteerd door de betrokken omroepen. De aangewezen regisseurs schrijven daarna met professionele scriptbegeleiding een realisatieplan, dat moet voldoen aan de criteria van het Mediafonds (waaronder artistiek hoogwaardige vorm en inhoud).

De realisatieplannen worden bij geschiktheid in december ingediend bij het Mediafonds. De uitslag van het Mediafonds in februari bepaalt welke plannen uiteindelijk in productie worden genomen. Er wordt toegewerkt naar een gezamenlijke vertoning op het Nederlands Filmfestival en vertoning op Nederland 2 in het najaar van 2014.

Voorwaarden

·    De regisseur moet een relevante opleiding hebben en minimaal één korte documentaire hebben gemaakt die op televisie is uitgezonden.
·    De regisseur en de producent mogen NIET één en dezelfde persoon zijn.
·    Per producent en per regisseur mag per ronde maximaal 1 plan worden ontwikkeld.
·    Een producent mag echter meerdere plannen voor selectie indienen. Een regisseur slechts één plan.
·    Plannen die eerder zijn afgewezen door een van de betrokken omroepen zijn uitgesloten.
·    Het plan heeft nog geen subsidie verkregen voor ontwikkeling.
·    Geen coproducties met derden.
·    Plannen die eerder zijn ingediend voor DOC25 zijn uitgesloten.
·    Tegelijkertijd deelnemen aan de IDFA documentaireworkshop en DOC25 is niet wenselijk.
·    De makers dienen, indien geselecteerd, beschikbaar te zijn in de periode juli tot en met oktober 2013 voor de ontwikkeling van het plan.
·    De plannen dienen vóór maandag 3 juni 9.00 uur per mail te zijn ingediend via doc25@ntr.nl.
·    De uitslag van de eerste selectieronde wordt bekend gemaakt op maandag 1 juli.
·    De definitief gekozen regisseurs dienen daarna beschikbaar te zijn voor de productieperiode, die loopt van februari tot en met juli 2014.

De aanmelding bestaat uit een document dat de volgende onderdelen bevat:

·    een voorblad met het volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, dat te downloaden is via www.hollanddoc.nl/doc25. Aanmeldingsformulieren die niet volledig (incl. link naar eerder werk) zijn ingevuld, worden niet in behandeling genomen.
·    een synopsis (maximaal twee pagina’s A4)
·    een visie op regie (om een beeld te geven van persoonlijke stijl) en motivatie. (maximaal één pagina A4) 
·    een curriculum vitae van de regisseur en van de producent, dat is voorzien van adres, telefoonnummer en e-mailadres. Uit het CV dient te blijken dat de indieners voldoen aan de criteria, daarom dient de lengte van iedere vermelde film te worden aangegeven.
·    Het geheel beslaat niet meer dan zes pagina’s in lettertype punt 10, is voorzien van een (werk)titel, auteur, datum en paginanummering  (excl. een schriftelijke verklaring van toestemming c.q. medewerking van het onderwerp indien relevant).
·    Het plan dient uitsluitend per e-mail te worden ingediend viadoc25@ntr.nl.
·    Het plan dient geschikt te zijn voor een televisiedocumentaire van 25 minuten onder de noemer DOC25, te realiseren voor een productiebudget van maximaal € 60.000 per documentaire.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de NTR: 035 – 677 39 26 of kijken op Facebook.

Bron: Holland Doc