Collectief ontslag bij TROS en AVRO

De publieke omroepen TROS en AVRO hebben bij het UWV collectief ontslag aangevraagd voor in totaal zo’n 50 mensen.

De omroepen gaan fuseren en daarbij vervallen banen. Bij de TROS gaat het om 31 medewerkers (29,09 fte) en bij de AVRO om 40 mensen. Ook wordt een aantal tijdelijke contracten niet verlengd. Vandaar dat voor minder mensen collectief ontslag wordt aangevraagd. In de nieuwe organisatie ontstaan 25 vacatures waardoor het banenverlies per saldo op 41 komt. Beide omroepen melden het UWV de plannen binnen drie maanden te willen uitvoeren. Bij alle publieke omroepen vallen deze weken ontslagen omdat het rijk een korting van 200 miljoen heeft opgelegd.

Bron: Villamedia