61 banen weg bij VPRO

Bij de VPRO gaan door de bezuiniging van 200 miljoen euro van het kabinet 81 banen verloren. Omdat er 20 nieuwe vacatures bij komen blijft de teller steken op 61 banen. De formatie van de VPRO daalt daarmee van 308 naar 247 voltijdbanen. De VPRO gaat ervan uit dat van die bezuinigingen in 2014 en 2015 acht miljoen euro bij de eigen omroeporganisatie landt. De reorganisatie raakt alle afdelingen van de VPRO, zowel radio, televisie, internet als de ondersteunende diensten. Deze week is een reorganisatiebesluit aan de Ondernemingsraad overhandigd. De vakbonden zijn uitgenodigd voor overleg.

“De VPRO heeft de reorganisatie voorbereid op basis van een zelfstandige positie in het omroepbestel en met behoud van een gevarieerd en onderscheidend programmapakket. De VPRO wil met de kleinere organisatie prominent aanwezig blijven op televisie, radio en internet en gaat zich nadrukkelijker richten op documentaires en documentaireseries, onderzoeksjournalistiek, buitenland, geschiedenis, cultuur, wetenschap en duurzaamheid en jeugd.”

“De bezuinigingen grijpen diep in de organisatie van de VPRO in”, zegt algemeen directeur Lennart van der Meulen. Hij waarschuwt vandaag in NRC voor de bezuinigingen die Rutte II nog in petto heeft: “De extra bezuiniging bedreigt het voortbestaan van zelfstandige omroepen als de VPRO. Je kunt een omroep maar één keer in het hart raken.”

De publieke omroep vraagt de Tweede Kamer daarom deze week in een brief het budget voor de landelijke publieke omroep niet onder het niveau van 2015 te laten dalen om een negatieve spiraal te voorkomen en de huidige bezuinigingen en herinrichting van Hilversum te laten slagen met behoud van een sterk en onderscheidend programma-aanbod voor iedereen.

De fusie-omroepen hebben al ontslagen aangekondigd: zo verdwijnen er bij BNN/VARA 29 banen en bij NCRV/KRO 57 banen. De fusie bij de TROS/AVRO kost 41 banen, het gaat om zo’n 50 mensen.

Bron: Villamedia