Asscher krijgt Kamer nog niet mee in afschaffing WW-artiestenregeling

Minister Asscher heeft nog geen steun van de Tweede Kamer gekregen voor zijn besluit om de WW-artiestenregeling af te schaffen.

De Kamer had ook aan het eind van het debat van vandaag nog teveel vragen over de omvang van de besparingen, de gevolgen voor de betrokken artiesten en de mogelijke alternatieve maatregelen om akkoord te gaan. Asscher zegde de Kamer een brief toeover de financiële onderbouwing van de maatregel en ging in op het voorstel om snel in gesprek te gaan met de sector.

Klein kiertje
“Daarmee hebben we een dichtgeslagen deur toch weer op een heel klein kiertje weten te krijgen”, reageert Inger Minnesma, bestuurder van kunstenvakbond FNV KIEM. “Een miniem begin, maar natuurlijk nog lang niet genoeg. De minister blijft volhouden dat artiesten geen uitzonderlijke positie meer hebben op de arbeidsmarkt. En hij blijft beweren dat de huidige regeling artiesten voortrekt, terwijl de regeling natuurlijk niet meer doet dan voorkomen dat artiesten buiten de WW-boot vallen.”

Het debat volgt daags na de hoorzitting die de Tweede Kamer hield met artiesten en hun belangenverenigingen tegen de afschaffing van de WW-artiestenregeling. Ook daar bleken de Kamerleden niet te kunnen beschikken over betrouwbare cijfers en analyses.  De genodigde musici, acteurs, dansers en belangenverenigingen waren wel duidelijk over de gevolgen van de afschaffing: de nekslag voor een toch al keihard getroffen podiumkunst-sector.

Geen hoge verwachtingen
Minnesma zegt “uiteraard op de gespreksuitnodiging van de minister in te gaan”, maar heeft vooralsnog geen hoge verwachtingen van de uitkomst. “Dan zal de minister de gevolgen van de afschaffing toch eerst ook als zijn probleem moeten gaan zien. Vandaag gooide hij alle problemen simpelweg op het bord van de sector. Die moet maar creatieve oplossingen zien te vinden. Terwijl hij donders goed weet dat het opvangen van de effecten van zijn besluit geld kosten. En dat is er niet, daar gaat het nou juist om.”

De afschaffing van de artiestenregeling moet op 1 juni aanstaande ingaan. Minnesma: “Het wordt heel moeilijk om dat besluit nog tegen te houden. Maar we waren er niet aan begonnen als we er niet heilig van overtuigd waren dat dit een domme, averechtse en fnuikende maatregel was. En dus blijven we die afschaffing bevechten zolang als dat kan.”

Bron: FNV Kiem