ACT plaatst oproep aan acteurs in verband met afschaffing artiestenregeling

Per 1 juni worden de uitzonderingen in uitkeringen voor acteurs en andere artiesten afgeschaft. Als onderdeel van eerder besloten vereenvoudigingen van (UWV-)regelingen wordt een nieuw ‘dagloonbesluit’ getroffen. Het dagloon is het maximale loon per dag, waarmee de hoogte van de uitkering, zoals WW, wordt bepaald. In het verlengde daarvan worden twee uitzonderingen in de regels voor werkloosheid- en arbeidsongeschiktheiduitkeringen, die gunstig zijn voor musici en artiesten, afgeschaft. Dit is geen gunstige ontwikkeling voor acteurs.

Gelukkig is er nog een mogelijkheid om deze verandering te verkomen; op woensdag 10 april is er een Rondetafelgesprek inzake de afschaffing artiestenregeling. Dit is een besloten bijeenkomst waarbij organisaties en mensen uit het veld hun verhaal kunnen vertellen. ACT is een van de genodigden en zal duidelijk vertellen waarom deze verandering acteurs onevenredig hard raakt.

Wat kun je zelf doen?
Op donderdag 11 april van 13:00 tot 15:00 is er in de Groen van Prinstererzaal in de Tweede Kamer een debat inzake de afschaffing artiestenregeling. Dit debat is openbaar en het zou geweldig zijn als de publieke tribune vol zou zitten met acteurs die op deze manier laten weten het niet eens te zijn met de afschaffing artiestenregeling, dus kom allemaal! De aanwezigheid van ZZP’ers is ook belangrijk. Dit omdat degene die geen aanspraak op de ww meer kan maken, ZZP’er moet worden. En de ZZP’ers worden weer vanaf 1 januari 2015 aangepakt met de afschaffing van de zelfstandigen-aftrek en winstbox.

Bron: ACT