Medewerking Film- en AV-professionals gevraagd

Zelfstandige professionals en organisaties in de Nederlandse film- en AV-industrie worden opgeroepen om mee te werken aan het brede onderzoek Nederlandse Film en AV-sector.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het gerenommeerde Britse onderzoeksbureau Oxford Economics in opdracht van het Nederlands Filmfonds, Filmproducenten Nederland (FPN), de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB) en de Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs (NVF), met ondersteuning van het ministerie van OCW. Deze oproep wordt tevens via alle Nederlandse beroepsorganisaties verspreid.

De deadline voor inzenden van de antwoorden is maandag 15 April 2013 om 12:00 uur. Individuele film- en av-professionals en organisaties kunnen anoniem hun medewerking verlenen door op deze link te klikken. Gemiddeld zal het invullen 20 minuten in beslag nemen:

https://www.surveymonkey.com/s/OEDutchFilmSurvey

Vorig jaar september werd reeds de Quickscan Economische kerngegevens van de  Nederlandse Film, uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek. Het doel van dit brede sectoronderzoek is het zo goed mogelijk in kaart brengen van de economische waarde en omvang van de totale Nederlandse film- en av-sector. Daarbij dient het een betrouwbaar beeld te geven van de schakels in de waardeketen op basis van objectieve, meetbare feiten en informatie. De beschikbaarheid hiervan is voor de overheid, fondsen, brancheorganisaties en andere  spelers in deze sector van groot belang om hun beleid, samenwerking en bedrijfsvoering op af te stemmen. Zeker in deze tijd waarin de sector onder grote druk staat, is een dergelijk onderzoek van zeer groot belang.

De initiatiefnemers deden begin februari een beroep tot medewerking aan alle schakels in de sector in deze brief.
De volgende organisaties zijn benaderd: DDG, Vevam, ACT, NORMA, Netwerk Scenarioschrijvers, LIRA, FPN, OTP, DPN, VNAP, NVB, NVF, NBF, NCE, NSC, VCP, Crewbelangen, NVPI, NAL, Postproductiebdrijf Filmmore, Warnier Posta, NVPI, CoBO, Mediafonds, Binger Filmlab, EYE, NFF, IFFR, HAFF, IDFA, Cinekid.

De initiatiefnemers danken iedereen hartelijk voor hun medewerking!

Meer informatie
Stuurgroep sectoronderzoek
Contactpersoon: Iris Pander (FPN) iris@filmproducenten.nl, of
Jonathan Mees (Nederlands Filmfonds), j.mees@filmfonds.nl.

Bron: Filmfonds