Kamer praat over afschaffing artiestenregeling

De Tweede Kamer organiseert op 10 april een rondetafelgesprek met getroffen artiesten over de afschaffing van de WW-artiestenregeling.

Daags daarna is een debat over het onderwerp met minister Asscher (SZW) geagendeerd. FNV KIEM is blij dat de Kamer de zaak letterlijk op de agenda heeft gezet. “En wij moeten met z’n allen die kans aangrijpen om stevig te onderstrepen dat dit een kwestie van levensbelang is voor veel artiesten”, zegt bestuurder Caspar de Kiefte.

“We roepen dus alle artiesten op om bij die gelegenheden naar het Binnenhof te komen. Niet alleen de betrokkenen, maar iedere artiest die zich de rampzalige gevolgen van deze botte maatregel aantrekt.! Al was het maar omdat je zelf wellicht  in de toekomst een beroep deze regeling zou moeten doen.”

De afschaffing van de speciale WW-regeling maakt het voor musici en artiesten die werken via – vaak hele korte – loondienstcontracten praktisch onmogelijk om een werkeloosheidsuitkering te krijgen. Vanaf 1 juni 2013 moeten ze een veel langere periode aaneengesloten gewerkt hebben om er voor in aanmerking te komen.

Het gevolg van de maatregel zal zijn dat de betrokken artiesten en musici zich gedwongen zien zzp’er te worden. WW-premie betalen (bijna 13% !) voor een voorziening waar ze nauwelijks meer aanspraak op kunnen maken wordt immers zinloos. Dan doemt een onderklasse op van zelfstandige podiumkunstenaars die spaarzame, korte opdrachten combineren met veelal nauwelijks geschoold uitzendwerk, tegen bodemtarieven en zonder werkeloosheid-, arbeidsongeschiktheid- en pensioenvoorziening.

Dus: kom naar Den Haag op 10 en/of 11 april! Een volle tribune is op beide dagen belangrijk.
Meld ons svp via meldpuntartiestenregelingWW@fnv-kiem.nl als je gaat, welke dag je gaat en met hoeveel. En vergeet niet om een ID mee te nemen, anders kom je het gebouw niet in!

De plaats en tijd:
Rondetafelgesprek: woensdag 10 april 2013 van 10.00 tot 12.15 uu; Wttewaall van Stoetwegenzaal in de Tweede Kamer, Den Haag. Ingang: Plein 2.

Debat:  donderdag 11 april 2013 van 13 tot 15uur; Groen van Prinstererzaal in de Tweede Kamer, Den Haag Ingang: Plein 2.

FNV KIEM  slaat, samen met andere beroeps- en belangenorganisaties van musici en artiesten, al sinds half februari alarm en heeft een meldpunt ingesteld waar getroffen artiesten met hun persoonlijk verhaal terecht kunnen (meldpuntartiestenregelingWW@fnv-kiem.nl). Deze verhalen – die de menselijke gevolgen achter de abstracte beleidsmaatregel bloot leggen – spelen een belangrijke rol in het overtuigen van politici van de schadelijkheid van deze maatregel. Dus meld ons tijdig de gevolgen die deze maatregel voor jou gaat hebben, dan kunnen we het nog meenemen.

Bron: FNV KIEM