“Professionals AV-wereld moeten samen vechten voor voortbestaan”

Freelancers en werknemers uit de mediawereld zijn genoodzaakt de krachten te bundelen om hun boterham te kunnen blijven verdienen in de sector. De tarieven, lonen en vergoedingen staan dermate onder druk, dat nu al velen óf hun beroep vaarwel moeten zeggen óf doorwerken onder het bestaansminimum. Dat zeggen FNV KIEM-bestuurders Martin Kothman en Peter van den Bunder vandaag, bij de presentatie van de campagne Lekkerdoordraaien.nl. De campagne beoogt de belangen van de AV-professionals op het gebied van werk en inkomen sterker te bundelen.

Tarieven onder druk
“De bestaanszekerheid van de mensen in de AV-sector neemt ziender ogen af”, zegt Van den Bunder. De teruglopende budgetten van de opdrachtgevers zijn er grotendeels de oorzaak van. “Ik zie dagelijks voorbeelden van freelancers die het hoofd nauwelijks boven water kunnen houden en desondanks genoodzaakt zijn voor een opdracht op tarief te concurreren met collega-freelancers die het net zo moeilijk hebben.”

Onzekerheid voor omroeppersoneel
Ook omroeppersoneel verkeert in onzekere tijden vanwege grootschalige bezuinigingen. Kothman: “De sector slinkt zienderogen met honderden banen. Mensen, die geholpen moeten worden bij het vinden van een nieuw werk of zelfs een nieuwe loopbaan. En daarnaast kalven voor degenen die mogen blijven de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden flink af. Ook daar is het van levensbelang om de krachten te bundelen.”

Lekker doordraaien
Via het vandaag gestarte www.lekkerdoordraaien.nl laat FNV KIEM zien wat de meerwaarde is van het gezamenlijk sterk maken voor werk en inkomen in de sector. Om op te komen voor fatsoenlijke tarieven, lonen en andere arbeidsvoorwaarden, om individueel steun en advies te geven bij juridische vraagstukken en om gezamenlijk korting te kunnen krijgen op vaak dure verzekeringen, zoals voor arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.