Fusie KRO en NCRV kost 57 banen

De directies van de KRO en de NCRV hebben donderdag hun medewerkers geïnformeerd over de consequenties van de omvangrijke bezuinigingen op de publieke omroep en de voorgenomen fusie van de KRO en NCRV vanaf januari 2014.

In totaal gaan er 57 voltijdbanen verloren. Hiermee verdwijnt 30 procent van de arbeidsplaatsen op ondersteunende afdelingen, in het management en bij de RKK (12 voltijdbanen). Met deze keuze wordt de programmering zoveel mogelijk ontzien.

Het reorganisatieplan van de KRO en NCRV ligt momenteel voor advies bij beide ondernemingsraden. Definitieve besluitvorming over de voorgenomen fusie zal later in het jaar plaatsvinden, nadat de (nieuwe) mediawet, die de fusie mogelijk moeten maken, in de Kamer is behandeld.

Bron: KRO/NCRV