29 ontslagen bij VARA/BNN

De aanstaande fusie tussen VARA en BNN levert de eerste ontslagen op, met name bij functies die na de fusie dubbel bezet zijn. Er verdwijnen 29 van 90 voltijdsbanen bij administratie, personeelszaken, communicatie en management.

“De reorganisatie is fors” erkent VARA-directeur Mark Minkman in NRC Handelsblad. Bij VARA en BNN werken in totaal ruim 400 mensen. De omroepen zijn de eerste die concreet aangeven welke gevolgen de voorgenomen fusie zal hebben. Andere fusieomroepen hebben nog geen openbare cijfers, al zijn volgens woordvoerders wel reorganisatieplannen afgerond. Als het proces geen vertraging oploopt zijn er volgend jaar drie fusieomroepen (VARA/BNN, NCRV/KRO, AVRO/TROS), drie zelfstandige omroepen (VPRO, EO, MAX) en twee taakorganisaties (NOS, NTR).

Bron: Villamedia