Nationale filmtop op 11 april in Den Haag

Niet in Amsterdam, zoals de hoofdstedelijke D66-fractie voor ogen stond, maar in Den Haag. En niet in maart, zoals eerst de bedoeling was, maar op 11 april. Maar de nationale filmtop komt eraan. Dat bevestigt OCW-minister Jet Bussemaker vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Nog geen drie weken geleden nam Sebastiaan Capel, Amsterdams gemeenteraadslid voor de Democraten, alvast een voorschot op de eerder aangekondigde filmtop, waarbij onder andere de mogelijkheden van een tax shelter aan bod zullen komen. Het leek hem fantastisch om de bijeenkomst te houden in Amsterdam, liefst in EYE. Cultuurwethouder Carolien Gehrels schaarde zich achter het voorstel.

Maar Minister Bussemaker besloot anders. De top wordt gewoon gehouden in Den Haag op 11 april, tussen 14 uur en 16 uur. Wie er worden uitgenodigd is nog niet bekend, noch op exact welke locatie waar de bijeenkomst plaatsvindt.

Voorafgaand aan de filmtop is er op 31 januari al een rondetafelgesprek gehouden waarin vertegenwoordigers van de branche hun problemen uit de doeken deden. Vooral het ontbreken van een level playing field, veroorzaakt door fiscale voordelen in het buitenland die in Nederland niet bestaan, werd benadrukt. Paul Verhoeven, die niet aanwezig kon zijn bij deze voorbereidende bijeenkomst maar wel een brief liet voorlezen, heeft gezegd graag aanwezig te willen zijn bij de uiteindelijke top.

Bron: De Filmkrant, Edo Dijksterhuis