Jan Hanlo Essayprijs nu ook voor filmessays

Naast de prijzen voor geschreven essays, staat de Jan Hanlo Essayprijs dit jaar ook open voor filmessays. In de editie van 2011 werd een prijs toegekend voor het strip-essay, deze keer kunnen ook filmmakers meedingen. De uitreiking van de prijzen –voor geschreven essays en voor het filmessay – is op 21 mei 2013 in Theater De Balie in Amsterdam.

De prijs voor het filmessay, 1500 euro en een trofee, wordt uitgereikt tegelijk met de Grote en de Kleine Jan Hanlo Essayprijs voor gepubliceerde en ongepubliceerde essays.

Makers van het filmessay moeten zich houden aan een thema dat is ontleend aan het werk van Jan Hanlo. Voor 2013 is dat: ‘Mijn benul. Benul is het eerste besef van expressie. Het is eerlijk.’

De jury bestaat uit filmmakers/schrijvers Peter Delpeut en Coco Schrijber en filmprogrammeur Dirk van der Straaten, onder voorzitterschap van BarBara Hanlo. Inzendingen mogen maximaal 15 minuten duren en nog niet in het openbaar (inclusief internet) zijn vertoond. Deadline is 15 april en deelname staat voor iedereen open. Voorwaarden, inschrijvingspagina en reglementen zijn te vinden op www.janhanloessayprijs.nl.

Er is ook een speciale Facebookpagina voor de prijs in het leven geroepen: www.facebook.com/JanHanloEssayprijs.

De prijs voor het filmessay wil aantonen dat de vorm van het essay niet alleen is voorbehouden aan het geschreven woord: ook in film kan een betoog worden opgebouwd en denkbeelden worden ontwikkeld. Tegelijk wil de prijs een stimulans zijn voor het ontwikkelen van essays in allerlei – vaak audiovisuele – vormen. De keus voor film is ingegeven door het feit dat beeld en geluid tegenwoordig op veel verschillende manieren worden gebruikt in de communicatie, vooral door nieuwe generaties.

De Jan Hanlo Essayprijs 2013 voor het filmessay beoogt niet alleen filmmakers uit te dagen, maar ook de aandacht te vestigen op een belangrijke maar te weinig belichte vorm van filmmaken: het filmessay.