Verslag NBF Netwerkborrel op maandag 28 januari 2013 – thema ‘Games en film’

Na de kerstvakantie en de zeer geslaagde sectorbrede nieuwjaarsreceptie is het op 28 januari weer tijd voor de eerste reguliere NBF avond in New Art Space Amsterdam (voorheen SMART Project Space) van het jaar. In de wandelgangen hebben we vaak gehoord dat de film- en gamewereld veel overeenkomsten hebben en dat de twee meer van elkaar zouden kunnen leren en gebruik kunnen maken dan nu het geval is. Tijdens deze NBF avond over ‘Games en Film’ willen we dit statement eens nader onderzoeken met een presentatie van gameontwikkelaar Wouter Baars (oprichter van Gameskool)  en een paneldiscussie met Sam Nemeth (o.a. lecturer / coach bij de Technische Universiteit Eindhoven), Marcus Vlaar (oprichter en creatief directeur van RANJ) en Simone van den Broek (Basalt Film).

Allereerst geeft Wouter Baars een presentatie over de basis vertelprincipes van games en film en de mogelijke raakvlakken. Hij geeft verschillende chronologische voorbeelden waarbij geprobeerd is om narratieven te verwerken in games. Het meest voorkomende voorbeeld is dat waarbij de speler zich door een spelwereld heen werkt, waarbij hij of zij steeds tussentijdse filmpjes met meer informatie te zien krijgt. Daarnaast lijken de graphics van games steeds realistischer en meer filmisch te worden.

Een belangrijk punt in het verwerken van verhalen in games is volgens Wouter interactiviteit. De interactiviteit van games richting de speler is vaak erg goed en grafisch mooi, maar de manier waarop de speler input kan hebben in een game, is vaak veel minder divers. Om deze manier van vertellen verder te ontwikkelen, is er eigenlijk een nieuwe stap in kunstmatige intelligentie nodig en zo ver zijn we momenteel nog niet. Maar dit is volgens Wouter wel een mogelijke trend.
Daarnaast is er vaak geprobeerd om een game een ‘scenario-achtige’ structuur te geven door de speler steeds te laten kiezen tussen verschillende mogelijkheden, waardoor de speler het verhaal steeds op een andere manier kan beleven. Volgens Wouter werkt deze structuur wel, maar dan vooral bij educatieve games omdat het meestal niet de meest spannende spellen oplevert. Wouter wil met z’n verhaal duidelijk maken op welke technische gebieden er connecties tussen de game- en filmwereld gemaakt zouden kunnen worden. In de paneldiscussie wordt hier op ingehaakt door moderator Mardou Jacobs door zich af te vragen: Hebben deze werelden elkaar echt nodig? En moet je deze werelden willen verenigen?

Sam, Marcus en Simone hebben inmiddels in het panel plaatsgenomen. Allen hebben zij zowel een connectie met de game- als de filmwereld. Sam doceert gamedevelopment aan de TU Eindhoven, maar is ook freelance projectmanager bij game gerelateerde projecten en documentairemaker. Marcus is de oprichter en creatief directeur van RANJ serious games en heeft de tv serie Purno de Purno medegecreëerd. Simone is documentairemaakster en is momenteel bezig met de documentaire ‘The Chimpansse Complex‘ waarbij ze tegelijkertijd een game ontwikkelt over dit onderwerp.

Marcus kaart aan dat er ontzettend veel soorten games zijn en dat er dus op allerlei gebieden verschillende vrijheden zijn, wat het lastig maakt om concreet te kunnen zeggen op welk gebied film en games elkaar kunnen vinden. Sam vertelt dat hij zijn studenten vaak storyboards laat maken. Ook merkt hij op dat hoewel de meeste gamestudenten geen fervente bioscoopgangers zijn, zij wel veel cinematografische elementen in hun games verwerken. Hij ziet ook dat game software tegenwoordig het creëren van eigen verhalen steeds meer faciliteert. Simone heeft ervoor gekozen om een game tegelijkertijd met een film te ontwikkelen. Zij ziet dit momenteel als een goede manier om de twee media complementair te laten werken. Het publiek lijkt dit idee te beamen, zo wordt er gezegd: ‘Je filmidee moet vanaf het begin af aan een game zijn om de twee samen te kunnen presenteren.’

Vanuit het publiek rijst ook de vraag: Film en games zijn verschillende media die beide anders werken. Moet je de twee werelden willen verenigen? Het panel concludeert gezamenlijk dat de twee media voorlopig vooral complementair zullen werken. Beide media laten een publiek een verhaal of gebeurtenis beleven, maar wel op een andere manier. Door beide media naast elkaar in te zetten, kun je verschillende doelgroepen bereiken en dit kan zeker interessant zijn voor de marketing van een film of game.

Uit de discussie blijkt dat het onderwerp van de avond erg breed is en dat er nog veel terrein te ontdekken valt. De NBF wil dan ook zeker een vervolgavond over dit onderwerp organiseren met een sterkere focus.

Dat het een interessant onderwerp was voor iedereen,  bleek wel na afloop in het Media Café Lab111, waar mensen nog lang na bleven praten. Hopelijk zien we iedereen weer bij de volgende NBF avond op maandag 25 februari 2013. Dan zullen we het gaan hebben over animatie, een onderwerp dat in zekere zin ook met vanavond te maken heeft. Graag tot dan!