Nieuw bij het Nederlands Filmfonds in 2013

Na een intensief jaar van voorbereiding is in januari de nieuwe organisatie van het Filmfonds van start gegaan.

Ideecheck en aanvragen
Sinds 15 januari 2013 kan er digitaal een ideecheck voor een nieuw filmplan worden gedaan bij één van de filmconsulenten. Ook kunnen vanaf deze datum weer digitaal aanvragen worden ingediend voor filmproducties, Filmactiviteiten en Distributie. Voor een ideecheck of een aanvraag is een account nodig voor Frame, het subsidiemanagementsysteem van het Fonds. Heeft u nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen

Kijk hier voor een overzicht van de belangrijkste veranderingen vanaf 2013 en de samenstelling van het nieuwe team.

www.filmfonds.nl is vernieuwd en bevat informatie over de nieuwe regelgeving, procedures en organisatie, zoals die vanaf 1 januari 2013 van kracht zijn.

Personele wisselingen
Met het bereiken van de leeftijd van 65 jaar, vertrekt Ger Bouma na ruim 28 jaar bij het Nederlands Filmfonds. Ger Bouma werkte eerst voor het Fonds voor de Nederlandse Film dat in1993 met het Productiefonds Nederlandse film fuseerde tot het huidige Nederlands Filmfonds. Hij vervulde onder meer de functie van productiebegeleider en Hoofd Speelfilm. De laatste 10 jaar was hij verantwoordelijk voor de uitvoering van het Deltaplan Talent met projecten als “Kort”, “One Night Stand” en “De Oversteek”. Hij was ook verantwoordelijk voor de buitenlandse coproductie-aanvragen, de distributieregelingen en de Filmfestival-regeling. In 2013 blijft Ger Bouma betrokken bij het Filmfonds als externe adviseur voor festivalaanvragen.

Miranda Sloot heeft na ruim dertien jaar aan het Fonds verbonden te zijn per 1 januari 2013 het Fonds verlaten. Zij werkte in 1999 als stafmedewerker voor de afdelingen animatie, documentaire en experimentele film. Daarnaast beheerde zij budgetten op het gebied van educatie, culturele diversiteit en bijzondere bijdragen. Voor filmeducatie bedacht ze het project Film Maken in de Klas, een educatief project samen met het Nederlands Instituut voor Filmeducatie en All About Us Filmfactory. De laatste vier jaar was zij Hoofd Animatiefilm en initieerde zij onder meer samen met Willem Thijssen het project Ultrakort, waarmee het Filmfonds samen met Pathé de korte Nederlandse animatiefilms opnieuw in de bioscoop bracht.

Marleen Gorris was van 2010 tot en met 2012 commercieel intendant bij het Filmfonds. Zij selecteerde in deze periode 36 projecten voor ontwikkeling. Een deel daarvan werd verder ontwikkeld tot productierijpe scenario’s en een deel werd stopgezet of volgde andere wegen, al dan niet binnen het Fonds. Uiteindelijk zijn 7 projecten gesteund met een realiseringsbijdrage: Drie films zijn inmiddels uitgebracht Jackie van Antoinette Beumer, Mees Kees van Barbera Bredero en Het Bombardement van Ate de Jong. Begin 2013 zal Verliefd op Ibiza in de bioscoop worden uitgebracht. Schone Handen, Lucia de B. en Het Verlangen gaan naar verwachting in 2013 in productie.

Willem Thijssen startte in 2009 als intendant animatie bij het Filmfonds met als specifieke opdracht de ontwikkeling en realisering van lange animatiefilms. In die periode is één lange animatiefilm geproduceerd: Nijntje. Via Thijssen werd aan zes lange animatiefilmprojecten een bijdrage gegeven om een animatic te maken. Eén film daarvan is in productie:Trippel, Trappel. Hij steunde mede de scenario ontwikkeling van vijf andere animatieprojecten en had nog zo’n 20 andere lange animatiefilmprojecten onder handen.

Brenda Azaay werkte  10 jaar als projectbegeleider bij het Fonds. De laatste jaren specifiek voor de experimentele film en de animatiefilm. Brenda deed daarnaast onder meer onderzoek naar allochtone jongeren en bioscoopbezoek.

Bron: Nederlands Filmfonds