Vanaf heden alle aanvragen digitaal bij Mediafonds

Vanaf heden worden alle aanvragen bij het Mediafonds digitaal ingediend. Aanvragers mogen de aanvraag daarnaast ook op papier indienen.

Het aanvraagformulier met alle basisgegevens zoals omroep en producent dient uiterlijk op de dag voorafgaand aan de indiendatum, te worden ingevuld en verzonden naar aanvragen@mediafonds.nl.

De aanvrager ontvangt vervolgens van het Mediafonds gegevens om de aanvraag als een PDF-bestand (één bestand, inclusief alle bijlagen en exclusief viewingmateriaal) te kunnen uploaden naar de server van het Mediafonds. Dit betekent dat ook onze adviseurs de aanvragen in principe vanaf nu digitaal ontvangen en lezen. Deze wijziging gaat in op de eerstvolgende indiendatum van 07 februari 2013.

Meer informatie over de aanvraagprocedure is te vinden op www.mediafonds.nl/aanvraagprocedure en op www.mediafonds.nl/handleidingen-formulieren.

Bron: Mediafonds