Gemeente Amsterdam maakt filmen in de stad eenvoudiger

Vanaf vandaag is het makkelijker om filmopnamen te maken in Amsterdam. Een simpeler werkwijze en in alle stadsdelen dezelfde procedure (ook beschikbaar in het Engels) maken het voor zowel filmmakers als vergunningverleners makkelijker. Ook wil de stad door een centrale coördinatie de filmopnamen goed spreiden over de stad. Zo wordt de eventuele overlast tot een minimum beperkt.

In Amsterdam zijn vele unieke locaties waar filmmakers uit alle windstreken opnamen willen maken. Deze opnamen kunnen het imago van de stad versterken en haar uitstraling vergroten. De filmsector is bovendien van economisch en cultureel belang voor de stad.

Simpele aanvraag, snelle reactie

Filmmakers hebben baat bij een snelle afhandeling van hun aanvraag om toestemming in verband met bijvoorbeeld weersomstandigheden, beschikbaarheid van acteurs of uitzendtijden.

Het nieuwe filmprotocol vermindert de administratieve lasten met 20% en leidt tot een doorlooptijdverkorting van 80%.

Veranderingen voor filmmakers en producenten

Voor de filmmakers betekent de nieuwe werkwijze meer vrijheid, maar ook meer verantwoordelijkheid.
Voor het maken van filmopnamen in de stad is in principe geen vergunning nodig. Voor sommige activiteiten, zoals het afzetten van de openbare weg of het plaatsen van objecten in de openbare ruimte is wel een vergunning, ontheffing of toestemming nodig.

Als u toestemming vraagt om filmopnames te maken, doorloopt u online een korte checklist. Afhankelijk van de uitkomst kunt u volstaan met een melding of maakt u een afspraak met de Filmcommissioner, die u helpt met de eventueel benodigde vergunningen. U kunt online toestemming vragen om te mogen filmen. Gebruik hiervoor het nieuwe online formulier. Meld uw opnamen altijd via dit formulier, zodat de gemeente kan voorkomen dat er meer activiteiten op één locatie plaatsvinden.

Eén aanspreekpunt en begeleiding bij grote filmopnamen

Bij grotere opnamen is altijd overleg en afstemming nodig met het stadsdeel en betrokken ketenpartners (Politie, Openbaar Vervoer, Waterbeheer etc.). Volgens de nieuwe werkwijze worden grotere opnames dan ook altijd begeleid door de Filmcommissioner van de gemeente.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op www.amsterdam.nl/ondernemen/filmen-amsterdam of via de Filmcommissioner van de gemeente Amsterdam Simon Brester s.brester@iamsterdam.com of

+31 6 5130 1197

Bron: Simon Brester, Film Commissioner Gemeente Amsterdam