Oproep Point Taken 4

Het Mediafonds en het Fonds Podiumkunsten organiseren in samenwerking met de NTR en Cinedans voor de vierde keer het crossdisciplinaire dansfilmproject Point Taken. De vierde editie bestaat uit vier korte dansfilms van circa acht minuten. Choreografen en filmers kunnen gezamenlijk met een eigen producent een aanvraag indienen voor een korte en eigenzinnige dansfilm.

De dansfilms met elk een productiebudget van ca. € 90.000 zullen in de periode juli 2013 – februari 2014 gerealiseerd worden. De vier films gaan in maart 2014 tijdens Cinedans in première, gevolgd door een televisie-uitzending door de NTR.

Dit jaar bestaat er de mogelijkheid om, voorafgaand aan de deadline voor indiening, feedback van onafhankelijke professionals te krijgen op plannen. Deze experts maken geen deel uit van de adviescommissie en hun advies is niet bindend. Wie hiervan gebruik wil maken stuurt uiterlijk 28 februari een e-mail aan pointtaken@mediafonds.nl met daarin: synopsis/idee (max. 2 pagina’s), c.v.’s choreograaf en/of regisseur en/of producent en eventueel concrete vragen. Om feedback te krijgen hoeft uw team nog niet compleet te zijn. Op 9 maart vinden tijdens Cinedans in EYE de feedbackgesprekken plaats. Op 9 maart zijn eveneens in EYE de vijf films te zien die in het kader van Point Taken 3 zijn gemaakt. U krijgt ongeveer een week van te voren bericht wanneer u bent ingedeeld. Bij het Mediafonds is daarnaast vanaf eind januari een (digitale) reader met voorbeeldplannen verkrijgbaar.

Als u mee wilt doen aan dit project gelden o.a. de volgende voorwaarden:

.  de choreograaf en cineast werken vanaf het eerste moment samen aan het filmscenario;
.  de dansfilm mag niet gebaseerd zijn op een bestaande dansvoorstelling;
.  de aanvraag is een gezamenlijke aanvraag van choreograaf en cineast i.s.m. een producent met aanwijsbare ervaring met korte film;
.  de choreograaf heeft ten minste twee jaar professionele ervaring en de filmmaker heeft ten minste twee films op zijn naam staan. Dit hoeven geen dansfilms te zijn;
.  de choreograaf en cineast wonen en werken in Nederland;
.  de aanvraag voldoet aan de richtlijnen die vanaf eind januari zijn te downloaden op de website van het Mediafonds en het Fonds Podiumkunsten.

Uw plan kunt u tot uiterlijk 23 mei indienen bij:
Mediafonds, Herengracht 609, 1017 CE Amsterdam, t.a.v. Miryam van Lier.

Op dinsdag 18 juni vinden oriënterende gesprekken plaats met een aantal daartoe uitgenodigde makers. De makers die hiervoor worden uitgenodigd krijgen kort daarvoor bericht. De definitieve uitslag volgt in de daaropvolgende week.

Voor overige informatie over Point Taken 4:

Miryam van Lier, Mediafonds
miryam.van.lier@mediafonds.nl
T: 020-623 39 01

Ron Visser, Fonds Podiumkunsten
r.visser@fondspodiumkunsten.nl
T: 070-707 27 30

Bron: Mediafonds